Inget nytt kommunalt kultursamtal

By on 6 november, 2022
Den 24 september 2020 hölls det senaste kultursamtalet i Folkets Hus & Bio i Lindesberg.
Bild: LindeKultur

Inget nytt kommunalt kultursamtal i Lindesberg i år, tanken 2019 var att skapa en mötesplattform genom kultursamtal två gång per år istället för ett samarbetsforum för kulturen. Sedan dess har det hållits två kultursamtal – och det blir inget nytt kultursamtal i år.

– Den 1 januari 2023 tillträder en ny tillväxtnämnd – innan dess ser inte jag att det är aktuellt med kultursamtal, meddelar Lindesbergs kommuns kultur- och fritidschef Kristina Öster.

I augusti 2019 sade kommunstyrelsen nej till ett medborgarförslag om ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg. Alla partier i kommunstyrelsen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Västerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigesdemokraterna) – utom Liberalerna som reserverade sig och Miljöpartiet som inte har rösträtt – avslog medborgarförslaget ”med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom kultursamtal två gång per år. Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner och politiker som arbetar med kulturfrågor. En utvärdering ska ske under vintern 2020”.

Kommunens första kultursamtal hölls i Ullersäter i september 2019 med intentionen att diskutera kulturen i Lindesbergs kommun och öppna upp för ny och utökad samverkan mellan kulturaktörer.

I september 2020 hölls det andra kultursamtalet i Folkets Hus & Bio i Lindesberg – med begränsat antal deltagare och smittsäkra avstånd. Denna gång riktade sig kultursamtalet framför allt till kulturföreningar som är viktiga för kommunens utveckling.

”Kultursamtal har vid några tillfällen genomförts i ett samarbete mellan tillväxtnämnden/tillväxtutskottet och kultur- och fritidsenheten på tillväxtförvaltningen. Den 1 januari 2023 tillträder en ny tillväxtnämnd. Innan dess ser inte jag att det är aktuellt med kultursamtal”, skriver kultur- och fritidschef Kristina Öster.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login