Jonas Tannerstad utsedd till Årets AI svensk

By on 23 november, 2022
Foto: Alexander von Sydow

Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖrebroBostäder AB (ÖBO), har tilldelats priset Årets AI svensk 2022. Priset delas ut för att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt.

Juryns motivering:

”Med ett starkt driv har Jonas Tannerstad framgångsrikt lett ett brett energieffektiviseringsarbete som har resulterat i en halvering av elförbrukningen. Visionen är dock större än så. Med sitt stora engagemang och sin kunskap banar Jonas Tannerstad väg för en konkret användning av AI inom energi- och klimatsmart stadsutveckling och minskad klimatpåverkan. Hans arbete har fått betydelse långt utanför det egna bolagets och den egna kommunens gränser.”

Priset delas ut av TechSverige och utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av artificiell intelligens (AI) i Sverige. Det är tredje gången som priset delas ut.

– Det känns helt fantastiskt. Jag är en liten del i ett stort arbete och jag delar priset med alla mina kollegor som jobbar för det här, säger Jonas Tannerstad.

Jonas Tannerstad ser framför sig att arbetet banar väg för fler bolag och kommuner att göra samma sak.

– För att lyckas med klimatomställningen måste vi systematiskt ställa om våra städer. På ÖBO har vi sett att de energieffektiviseringar vi gör fungerar. Det jag ser framför mig är en stor uppskalning där andra kan känna sig trygga i att det går, eftersom ÖBO redan har gjort det.

Se prisutdelningen och Jonas Tannerstad berätta mer om ÖBOs arbete ovan.

AI en viktig del i ÖBOs energiarbete

ÖBO grundar energiarbetet i datadrivna beslut och insikter där AI har blivit en naturlig del. Det har bland annat bidragit till att ÖBO halverat sin elförbrukning sedan 2007. Till 2029 är målet att sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent.

Klimatomställningen av städer

En central del i energiarbetet är de batterier som bidrar till att fastigheter blir viktiga delar i ett energisystem. När fastigheterna kopplas samman med varandra, och med stadens el- och värmeverk, kan de lagra och dela med sig av energin till varandra, och på så vis också hjälpa till med att kapa effekttoppar.

ÖBO har idag erfarenheter av att producera, lagra och dela elenergi i hus och kvarter. I nyproduktionsprojektet Tamarinden i Örebro har ÖBO för avsikt att skala upp arbetet tillsammans med andra byggherrar och göra det i en hel stadsdel i Örebro. Visionen och förhoppningen är att kunna ställa om hela städer.

Bättre värmestyrning

ÖBO använder även AI för värmestyrning. Värmestyrningssystemet säkerställer att rätt temperatur levereras till bostäderna och bidrar till att hålla inomhustemperaturen på en jämnare nivå, även vid väderomslag. Det minskar både klimatutsläpp och energikostnader samtidigt som hyresgästerna upplever en högre inomhuskomfort utan stora temperaturskillnader.

Örebro
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login