Klart för att anlägga ny badplats i Åmmeberg

By on 3 september, 2022
Den här bilden är från Hagabadet i Askersund, en av kommunens befintliga badplatser, Hur den planerade badplatsen i Åmmberg kommer att se ut är ännu inte helt klart.
Bild: Askersunds kommun

Efter att kompletterande provtagning gjorts vid den föreslagna nya badplatsen i Åmmeberg vid Åmmelången går nu Askersunds kommun vidare med planerna, en ny badplats vid Alsnäs beräknas kunna stå klar inför badsäsongen 2023.

Den kompletterande provtagningen genomfördes av företaget Structor i somras. Utifrån den har Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro gjort en miljömedicinsk bedömning som visar att platsen kan användas som badplats under förutsättning att nytt sandmaterial tillförs vid vattenlinjen och att övrig badplats är gräsbeväxt.

– Äntligen har vi fått klartecken från Arbets- och miljömedicin på USÖ att vi kan anlägga en badplats i Åmmeberg. Det har tagit lång tid att få godkännandet, då vi har velat vara helt säkra på att det inte finns föroreningar i vatten eller på land som skulle kunna tvinga oss att stänga den. Med de åtgärder som miljömedicin föreslagit kommer vi att anlägga en säker badplats som jag hoppas åmmebergarna och många andra kommer att uppskatta, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Den kompletterande provtagningen gjordes efter att en medborgardialog genomförts hösten 2021, där förslaget att placera badplatsen vid Alsnäs mottogs positivt av de som deltog. Dialogen med tillhörande utredning genomfördes av förvaltningen för kultur, evenemang och fritid.

– Nu tar vi på kommunens tekniska förvaltning hand om anläggandet av nya badplatsen. Målsättningen är att den ska vara invigd och redo för badgäster till badsäsongen 2023, säger förvaltningschef Susanne Jarl.

Utöver anläggningen av själva badplatsen ska även en ny gång- och cykelväg byggas, som ska underlätta för åmmebergarna att ta sig dit på ett säkert sätt utan att behöva använda bilvägen.

Nöje | Åmmeberg
Örebronyheter

Källa Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login