Kommuner i Örebro län saknar återvinningskrav vid avfallsförbränning

By on 22 mars, 2022
Arkivbild

Flera av Örebro läns kommuner ställer inga krav på att ta tillvara värdefulla råvaror ur avfall som förbränns, det visar miljöföretaget Ragn-Sells kartläggning av kommuners avfallshantering. Mycket av askan som uppstår vid förbränningen skulle kunna återvinnas och därmed minska klimatutsläppen.

– En stor del av Örebro läns avfall går till energiåtervinning. Därför måste länets kommuner ta ansvar för en hållbar hantering när avfall förbränns och blir till fjärrvärme och el. Ett återvinningskrav på restprodukter vid avfallsförbränning är ett viktigt steg på vägen, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

När avfall förbränns bildas flygaska som innehåller miljöfarliga ämnen, men också värdefulla råvaror som kan återvinnas. I miljöföretaget Ragn-Sells kartläggning är det sju av kommunerna i Örebro län som uppger att de har avtal om förbränning av avfall. Av dessa sju är detendast en kommun som ställer krav på att de värdefulla råvarorna i avfallet tas till vara i samband med förbränning.

– Många kommuner är både leverantörer av avfall till kraftvärmeverken och användare av den fjärrvärme och el som produceras. Vi vill uppmana ansvariga kommunpolitiker i Örebro län att inleda en dialog om hur askan från kraftvärmen ska tas tillvara för att komma till nytta om och om igen, säger Mikael Hedström.

De 300 000 ton flygaska som produceras i Sverige varje år innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan i genomsnitt 200 kg salter per ton aska återvinnas. Samtidigt tas farliga ämnen i askan bort ur kretsloppet.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Ragn-Sells

You must be logged in to post a comment Login