Konst förvandlar gatuparkering till löparbana

By on 2 juni, 2022
Foto: Stéphane Bourgeois /EXMURO

Fyra vanliga parkeringsplatser blir ett spännande konstverk under sommaren 2022. Verket från den franska konstnären Benedetto Bufalino ska tillsammans med blommor, bänkar och en hinderbana förändra omgivningen runt Fisktorget i centrala Örebro. ”Gatan omvandlas tillfälligt från att vara en trafikerad bilgata till att bli en sommargata för gående och cyklister”, säger Hanna Malm på Örebro kommun.

Konstnären Benedetto Bufalino arbetar i offentliga miljöer och förvandlar ofta fordon och gator till någonting helt nytt. I verken är det vanligt att det finns en koppling till äventyr eller friluftsliv. Han vill ge mer plats åt lekplatser i det offentliga rummet och har tidigare gjort flera verk som är inspirerade av olika idrotter som tennis eller pingis.

– Här i Örebro är tanken att han ska ta sig an några av parkeringsplatserna vid Fisktorget och förvandla dem till en löparbana som slingrar sig över bilar, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

Benedetto Bufalino använder ofta vardagliga föremål på nya sätt. En viktig beståndsdel i konstnärskapet är humor, något som kommer att märkas vid Fisktorget. Här kommer besökare kunna ta del av verket på ett aktivt sätt, även om all eventuell joggning på konstverket sker på egen risk.

Konst kan påverka resandet

Konstverket ingår i Örebro kommuns koncept med sommargator, i konstbiennalen Open Art och är samtidigt också en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

– Vi vill visa hur en plats kan förändras när biltrafik och bilparkeringar får ge plats för konst, lek och hållbara transporter. Här ska du kunna uppleva några av fördelarna med hållbart resande, säger Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Och Open Art ser konsten som en självklar katalysator i det framtida hållbarhetsarbetet.

– Många konstnärer ställer frågor kring hur vi använder platser och vem som får använda vårt offentliga rum. I det här fallet vill konstnären uppmuntra oss till att leka mer i staden och samtidigt rikta fokus på hållbarhet, säger Elin Persson.

En del av något större

Konsten på Fisktorget finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Örebro län, Örebro universitet, länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Örebro kommun genom projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Ett projekt som bland annat undersöker hur fysiska förändringar i stadsmiljön kan påverka resor.

– Det är viktigt att bli medveten om hur platser i städer används och med hjälp av konsten kan vi tillfälligt testa en annan vardag och se staden ur nya perspektiv, säger Mirja Mattsson, projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena Resan på Region Örebro län.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login