Kulturskolan Garnalia vidareutvecklar Art Camp för att nå nya elevgrupper

By on 7 oktober, 2021

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg fortsätter att med stöd från Kulturrådet vidareutveckla Art Camp – en avgiftsfri verksamhet som riktas mot elevgrupper som idag är underrepresenterade i kulturskolans ordinarie verksamhet. Höstterminen 2021 startas ett nytt projekt inom Art Camp med inriktning att skapa en musikvideo.

Genom statliga bidrag från Kulturrådet kan Kulturskolan Garnalia fortsätta utveckla Art Camp – en avgiftsfri och öppen verksamhet som erbjuds ungdomar från årskurs 5 och uppåt i anslutning till skoldagens slut.

Deltagarna erbjudes här möjlighet att upptäcka och utforska konstnärliga uttryck inom dans, musik, drama och bildskapande. Inom traditionellt och digitalt bildskapande riktar sig verksamheten både till de som inte är bekant med verktygen sedan tidigare, och för de som redan har viss erfarenhet ges en möjlighet till fördjupade kunskaper. Art Camp erbjuds både i kulturskolans egna lokaler och utanför centralorten i samarbete med skolor och fritidsgårdar.

Höstterminen 2021 startas ett nytt projekt inom Art Camp med inriktning att skapa en musikvideo. Pedagoger från kulturskolan kommer tillsammans med elever att jobba med musik och film, från idé till färdig film.

Projekt ”Musikvideo och Bildskapande på fritidsgårdar” erbjuds på skolor i kommunens ytterområden, skolor med många nyanlända och socioekonomiskt utsatta barn. Elever boende i kommunens ytterområden kan på grund av bristande kommunikationer inte ta del av verksamheten i den centrala delen av kommunen.

Genom Art Camp nås nya målgrupper vilket bidrar till att kulturskolan utvecklar nya verksamhetsområden och med det nya kompetenser – och i förlängningen utvecklar det kulturskolans verksamhet.

Kulturskolan Garnalia har under flera år fått bidrag från Kulturrådet som finansierar Art Camp-verksamheten fullt ut.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

 

You must be logged in to post a comment Login