Kumla kommun om bad och fiske i Nordsjön och Söderhavet

By on 6 juni, 2024
Bild: Kumla kommun

Kumla kommun avråder från att bada och äta fisk från sjöarna Söderhavet och Nordsjön, det på grund av förhöjda halter av föroreningar. Vattnet är inte heller lämpligt att använda i matlagning eller dryck.

Kommunen har sedan tidigare avrått från att äta fisk fångad i Söderhavet och i Nordsjön, provtagningar visar att både vattnet och fisken i sjöarna innehåller förhöjda halter av föroreningar.

I samråd med regionens Arbets- och miljömedicinska verksamhet, avråder Kumla kommun därför från att bada i och äta fisk från dessa två sjöar.

Man bör heller inte använda vattnet från Söderhavet och Nordsjön som livsmedel, detta innebär att vattnet inte bör användas för dryck eller för matlagning.

Vid frågor

Har man frågor eller funderingar vänligen kontakta Kumla kommuns servicecenter på telefonnummer 019- 58 80 00, eller via e-post servicecenter@kumla.se

Kumla
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login