Laddkapaciteten i Örebro län högre

By on 21 november, 2022
Arkivbild

Laddkapaciteten i Örebro län högre än EU-rekommendationen

Hur många publika laddplatser behöver då ett län som Örebro län?

Ett väldigt enkelt mått är att räkna antalet bilar per laddstolpe.

Ett riktmärke, som ofta refereras till, är att det bör finnas max tio fordon per laddplats.

I Örebro län är den siffran elva – en indikation om att det finns hyggligt med laddplatser i länet.

Följande bild visar läget kommun för kommun i Örebro län.

Desto lägre värde, desto bättre.

På motsvarande sätt kan man utvärdera utvecklingen, det vill säga räkna hur många nya elbilar det gått på varje ny laddplats. I Örebro län har det alltså tillkommit 1 895 laddbara fordon och 98 publika laddplatser sedan i mars. Det motsvarar 19 bilar per laddplats, vilket är markant sämre än rekommendationen.

Men det här sättet att räkna gör varken skillnad på snabb- och normalladdning eller elbilar och laddhybrider. I det utkast till EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen introduceras därför ett annat sätt att räkna. Direktivet föreslår en riktlinje där varje medlemsland ska tillhandahålla en publik laddkapacitet på minst 1 kW per elbil och 0,66 kW per laddhybrid.

Om man applicerar de här siffrorna på Örebro län landar man i att det borde finnas en samlad laddkapacitet på 5 860 kW (baserat på 3 229 elbilar och 3 986 laddhybrider). Summerar man effekten för alla publika laddplatser som listas på sajten Chargefinder i länet kommer vi upp i 17 780 kW. Alltså bättre än EU-rekommendationen.

Även risk för överetablering

Nu är det värt att poängtera att EU-rekommendationen är tänkt att användas på riks- snarare än lokal nivå. Verkligheten är också mer komplex än övergripande nyckeltal kan antyda.

Effektmåttet tar inte beaktande var laddplatserna är placerade (i teorin kan alla ligga på samma plats). Det finns också stora lokala variationer i behov. Elbilarna tenderar vara koncentrerade till välbärgade områden, samtidigt som det fortfarande finns många vita fläckar på kartan.

Power Circle flaggar i sitt remissvar till EU-direktivet att det finns en risk för överutbyggnad av den publika laddinfrastrukturen om man stirrar sig blind på enskilda nyckeltal då en stor del av laddningen kommer ske i hemmet.

Trafikverket kritiserar också att de kapacitetsmål som EU föreslår och hävdar att de kan vara för högt satta i en svensk kontext där framför allt laddhybrider i högre utsträckning laddas hemma än EU räknat med. “Beroende på de nationella, regionala och lokala förutsättningarna är det troligt att behovet på publik laddinfrastruktur kommer variera över Europa”.

Regeringen vill satsa på laddinfrastruktur

Den nya regeringen har slopat bonusen för miljöbilar och planerar minimera reduktionsplikten, men när det gäller laddinfrastrukturen skjuter man faktiskt till pengar. I regeringens första budget, som presenterades förra veckan, utökas stöden till utbyggnad av laddplatser med 400 miljoner kronor 2023 och 500 miljoner kronor åren därpå.

Tidöavtalet sätter särskild fokus på att förbättra tillgången i glesbygdskommuner. Newsworthys kartläggning visar också att åtta av tio nya laddplatser ligger i större städer och eller kommuner nära större stad.

Jesper Johansson, som är ordförande för Gröna mobilister, välkomnar satsningen på laddplatser för elbilar i budgeten

– Tillsammans med den nu borttagna miljöbonusen för elbilar så skulle det verkligen ha ökat takten i elektrifieringen.

Men han påpekar att det inte nödvändigtvis är antalet laddplatser som är problemet.

– Det handlar snarare om att det behöver finnas rätt laddinfrastruktur. Vi måste komma åt laddångesten. Den grundar sig mycket i osäkerhet kring information: finns det lediga laddplatser där jag tänkt stanna? Kommer de att fungera?

Mattias Bergman, som är vd för Mobility Sweden, ser byråkratin som det största hindret.

– Det tar i snitt 14 månader från ansökan till driftssättning av nya laddplatser. Det är alltför lång tid. I Finland ligger på 4 månader.

Hampus Thuresson, som är projektledare på Power Circle, tycker att de stödformer som finns i dag för att installera laddplatser i stort sett fungerar bra och att det offentliga inte nödvändigtvis ska stå för själva utbyggnaden.

– Det är viktigt med långsiktiga spelregler som skapar förutsättningar för investeringar för att fortsätta stötta elektrifieringen.

Tabell: Kommun för kommun i Örebro län

Kommun Antal laddbara fordon Andel av fordonsflottan Antal publika laddstationer Antal laddstolpar Fordon per laddstolpe
Askersund 228 3 % 16 29 8
Degerfors 141 3 % 6 15 11
Hallsberg 248 3 % 6 19 14
Hällefors 64 2 % 2 6 11
Karlskoga 661 4 % 16 68 10
Kumla 519 4 % 5 14 38
Laxå 119 3 % 4 26 5
Lekeberg 220 4 % 8 17 14
Lindesberg 453 3 % 14 43 11
Ljusnarsberg 53 2 % 2 4 14
Nora 233 4 % 7 22 11
Örebro kommun 4 276 6 % 58 421 11
Källa: Nobil/Power Circle, Uppladdning.nu och Chargefinder. Newsworthy använder den källa som listar flest publika laddplatser i respektive kommun.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och källor
Det finns ingen officiell statistik över publika laddplatser. Det närmaste vi kommer är elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle som driver sajten elbilsstatistik.se. Den bygger på den nordiska databasen Nobil.
Energimyndigheten har i uppdrag att underhålla databasen genom att mata in laddstationer i Sverige, men när vi jämfört Nobil med sajterna Uppladdning.nu och Chargefinder ser vi stora luckor. På nationell nivå saknas närmare hälften av alla publika laddplatser.
Den här artikeln bygger på data från samtliga tre sajter.I Örebro län är det Chargefinder som listar flest laddplatser. Därför använder vi dem som källa här. Uppgifterna är insamlade den 28 oktober 2022.
I grafen över utvecklingen över tid i Örebro län använder vi däremot Nobil/Power Circle som källa, då det är den enda som redovisar historisk data.
Alla siffror bör tolkas med viss försiktighet. Både Chargefinder och Uppladdning bygger delvis på användarrapporterad data. Att det tillkommit laddplatser behöver inte nödvändigtvis betyda faktisk utbyggnad, utan kan också bero på att tidigare orapporterade laddplatser som registrerats.
Uppgifterna om antal laddbara bilar kommer från Power Circle och avser slutet av oktober 2022.

You must be logged in to post a comment Login