Lägesbild för nödnumret 112

By on 29 december, 2021

Samtalstrycket på nödnumret 112 är fortsatt högt. Sett till hela landet har december inneburit en ökning med nära 15 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen varierar mellan länen och är som störst i Halland med nära 40 procent fler samtal. Väntetiden för den hjälpsökande ligger på 24 sekunder i snitt.

– Behovet av akut hjälp är stort i samhället just nu. Våra medarbetare jobbar hårt för att besvara varje nödsamtal så fort det går och ge hjälp i rätt tid och till rätt plats, säger Staffan Ekengren, kommunikationschef på SOS Alarm.

Vårdsamtalen står för den största ökningen. Vårdbehovet ökar bland annat som en följd av influensa, Covid-19 och vinterkräksjuka. Julhelgen har också inneburit fler trafikolyckor som ökat med nästan 25 procent jämfört med förra året, och även fler halkolyckor till följd av vintervädret.

Samtidig fortsätter mängden felaktiga samtal att vara hög. Tre av tio samtal är inte akuta och borde inte ringas till 112.

– Felaktiga samtal tar dyrbara sekunder från någon annan som kanske drabbats av en stroke, ett barn som satt äppelbiten i halsen eller en födande kvinna. Alla kan göra en medmänsklig handling genom att endast ringa 112 i nödlägen, säger Staffan Ekengren, kommunikationschef på SOS Alarm.

Den växande trenden med ett ökat antal samtal under december förväntas kulminera under nyårsfirandet. Under föregående års nyårsnatt ökade samtalen nationellt med 90 procent jämfört mot en vanlig helgnatt. Liknande nivåer förväntas även under den stundande nyårshelgen.

På grund av hög efterfrågan på nödnumret är situationen ansträngd hos SOS Alarm. Därför ger SOS Alarm en återkommande lägesbild över trycket på 112 under jul- och nyårshelgerna.

Ring rätt:
112 – vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.
113 13 – för att få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser.
114 14 – för kontakt med polisen gällande anmälan, tips och upplysningar.
1177 – för rådgivning av sjuksköterska och hänvisning inom vården vid sjukdom.

Län Antal anrop 2020 1-28/12 Antal anrop 2021 1-28/12 Ökning/ minskning
Blekinge län 3 829 4 472 16,79%
Dalarnas län 7 276 8 463 16,31%
Gotlands län 1 202 1 413 17,55%
Gävleborgs län 7 894 8 534 8,11%
Hallands län 7 145 9 803 37,20%
Jämtlands län 3 109 3 508 12,83%
Jönköpings län 8 858 10 580 19,44%
Kalmar län 6 333 6 551 3,44%
Kronobergs län 5 081 5 661 11,42%
Norrbottens län 6 347 6 794 7,04%
Skåne län 39 572 46 812 18,30%
Stockholms län 63 747 73 193 14,82%
Södermanlands län 8 064 8 661 7,40%
Uppsala län 8 498 9 459 11,31%
Värmlands län 7 123 7 614 6,89%
Västerbottens län 6 441 6 646 3,18%
Västernorrlands län 6 879 6 936 0,83%
Västmanlands län 6 893 8 431 22,31%
Västra Götalands län 46 176 51 146 10,76%
Örebro län 7 327 9 193 25,47%
Östergötlands län 12 361 13 600 10,02%
Övrigt 4 828 5 025 4,08%
Total 274 983 312 495 13,64%

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: SOS Alarm

You must be logged in to post a comment Login