Lägsta långtidsarbetslösheten sedan februari 2020

By on 23 januari, 2023
Arkivbild

Inte sedan februari 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Örebro län.

Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 4 735 Örebrobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 13 färre än månaden innan.

Det är den sjuttonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa.

4 735 personer motsvarar 3,3 procent av arbetskraften i länet, andelen långtidsarbetslösa är 0,6 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 3 308 till 3 012, eller 2,1 procent av arbetskraften i december 2022.

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Örebro län hade Hällefors och Örebro, 3,8 procent, i december. Lägst andel fanns i Lekeberg (1,3 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län december 2022
.
Kommun Arbetslösa i minst 12 månader Förändring sedan november 2022 (procentenheter) Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Hällefors 3,8 % ±0,0  −2,0 
Örebro 3,8 % ±0,0  −0,7 
Degerfors 3,3 % ±0,0  −0,6 
Laxå 3,2 % +0,1  ±0,0 
Ljusnarsberg 3,0 % −0,1  −0,6 
Nora 3,0 % ±0,0  ±0,0 
Hallsberg 2,7 % −0,1  −0,7 
Karlskoga 2,7 % −0,1  −0,2 
Lindesberg 2,7 % −0,1  −0,7 
Kumla 2,1 % −0,1  −0,8 
Askersund 2,0 % ±0,0  +0,1 
Lekeberg 1,3 % −0,1  −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 4 735 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Örebro län är 1 085 personer mellan 55 och 64 år och 281 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,8 procent medan den i den yngre gruppen är 1,8 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

1 684 av de långtidsarbetslösa i Örebro län är födda i Sverige, medan 3 051 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,4 procent, medan den är åtta gånger så hög, 10,6 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 13,2 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 2,2 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Långtidsarbetslöshet i Örebro län i december 2022
.
  December 2022 Förändring sedan november 2022 Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år 4 735 −13  −987 
varav arbetslösa i minst två år 3 012 −36  −296 
 
Antal födda utomlands 3 051 −31  −631 
Antal födda i Sverige 1 684 +18  −356 
 
Antal utan gymnasieutbildning 2 237 −5  −352 
Antal med gymnasieutbildning 1 601 +6  −393 
Antal med eftergymnasial utbildning 897 −14  −242 
 
Antal 18-24 år 281 −8  −103 
Antal 55-64 år 1 085 +17  −149 
Andel arbetslösa i minst ett år
.
  Örebro län Riket
Andel arbetslösa i minst ett år 3,3 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år 2,1 % 1,8 %
 
Bland födda utomlands 10,6 % 8,0 %
Bland födda i Sverige 1,4 % 1,4 %
 
Bland dem utan gymnasieutbildning 13,2 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning 2,2 % 2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning 1,6 % 1,7 %
 
Bland 18-24 åringar 1,8 % 1,8 %
Bland 55-64 åringar 3,8 % 3,8 %

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När Arbetsförmedlingen pratar om långtidsarbetslösa så används inskrivna arbetslösa utan arbete i mer än 12 månader.

You must be logged in to post a comment Login