Läkare Utan Gränsers första hjälpkonvoj efter jordbävningarna

By on 20 februari, 2023
Redan ett par timmar efter jordbävningen var Läkare Utan Gränsers medarbetare igång med akuta hjälpinsatser. Teamen har bland annat delat ut filtar, mat, vatten samt tält till personer som blivit hemlösa.
Foto: Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränsers första hjälpkonvoj efter jordbävningarna har tagit sig över gränsen. Transporten av humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade områden i Syrien måste trappas upp omedelbart, enligt den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser som funnits på plats i området i tio år.

Den hjälp som för närvarande kommer in i landet motsvarar inte ens volymerna före jordbävningarna.

En konvoj med 14 lastbilar från Läkare Utan Gränser anlände till nordvästra Syrien i dag den 19 februari. Konvojen tog sig in i landet från Turkiet, via gränsövergången Hammam. I lasten fanns 1 296 tält avsedda för familjer om fem personer eller fler som blivit hemlösa efter jordbävningen.

Därtill fanns 1 296 paket för att isolera tälten från kylan, i kommande konvojer planerar Läkare Utan Gränser leveranser av medicinsk och icke-medicinsk utrustning.

Det behövs dock en kraftig ökning av leveranser för att möta krisens omfattning. Under de första tio dagarna efter jordbävningen var antalet lastbilar som passerade gränsen i nordvästra Syrien lägre än genomsnittet för 2022. Att Läkare Utan Gränser har funnits i området i mer än tio år var avgörande för att omedelbart kunna inleda en katastrofinsats.

‒ Vi tömde våra nödlager på tre dagar och donerade nästan tolv ton kirurgisk utrustning, förband och mediciner till sjukhus. Men vi såg nästan ingen hjälp utifrån. Och den hjälp som kommer för närvarande är nästan försumbar, så lite är det, säger Hakim Khaldi, ansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Syrien.

Trots att hjälpen i det närmaste är obefintlig har våra team identifierat enorma behov. Till exempel finns stora problem när det gäller tillgången till boende och anständiga hygieniska förhållanden. Efter jordbävningarna har uppskattningsvis 180 000 personer blivit hemlösa.

Men efter tolv år av krig finns redan två miljoner internflyktingar i nordvästra Syrien som även de befinner sig i en utsatt position.

Läkare Utan Gränser bistår för närvarande med förnödenheter och medicinsk vård till människor i fem mottagningscenter i norra Idlib. Under nästa vecka påbörjas arbetet med att säkerställa en stabil tillgång till sjukvård för personer som drabbats av jordbävningarna men också befolkningen i allmänhet.

Den humanitära hjälp som kommer till regionen via befintliga gränspassager har ännu inte nått upp till den genomsnittliga volymen före jordbävningarna. Mellan den 6 och 17 februari anlände totalt 178 lastbilar med humanitärt stöd från sex FN-organ till nordvästra Syrien via gränspassagerna Bab al-Hawa och Bab al-Salama.

Under 2022 korsade 7 566 lastbilar med humanitärt stöd gränsen. Detta motsvarar 227 lastbilar under samma tidsrymd, det vill säga elva dagar. Dessutom var en del av de lastbilar som nått nordvästra Syrien redan planerade leveranser.

Läkare Utan Gränsers konvoj kunde passera gränsen tack vare vårt samarbete med al-Ameen, en syrisk icke-statlig organisation. Leveransen arrangerades utanför FN:s humanitära mekanism, som samordnas av världshälsoorganisationen WHO och som inte täcker logistisk utrustning.

Läkare Utan Gränser uppmanar till en omedelbar upptrappning av humanitär hjälp till de personer som drabbats av jordbävningarna i nordvästra Syrien. Inte minst viktigt är det att människor får tak över huvudet och tillgång till rent vatten och sanitet.

Det finns även stora behov av medicinsk utrustning för postoperativ vård och för att upprätthålla kontinuiteten i sjukvården.

Nordvästra Syrien
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login