Länet – ​Återvinningsstationen i Ervalla fräschas upp

By on 28 september, 2016
Arkivbild

Med start måndagen den 3 oktober kommer återvinningsstationen på Klysnavägen i Ervalla, norr om Örebro, att rustas upp. Renoveringen beräknas ta några dagar och under arbetstiden kommer man inte kunna lämna förpackningar och tidningar till återvinning på stationen.

– Vi kommer rusta upp markytan och byta staket och vi hoppas att återvinningsstationen ska upplevas som snyggare och trivsammare att besöka av boende och andra återvinnare som lämnar sina använda förpackningar och tidningar här, säger Ulla Krohn, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).– Det kommer också bli lättare för vår personal att hålla snyggt och städat vid stationen.

De dagar när upprustningen av stationen utförs kommer det inte vara möjligt att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. På FTI ber man om överseende om upprustningen innebär svårigheter under arbetstiden men hoppas våra återvinnare kommer uppskatta det färdiga resultatet.

FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara snygga och trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade. Det är i själva verket konsumenterna som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet för att sedan lämna dem på återvinningsstationen.

Återvinningsstationer ger hushåll möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login