Länet | Företagskonkurser i Örebro län minskar med 6 %

By on 1 juni, 2016

Konkursstatistiken för maj månad visar på en stark återhämtning bland de svenska företagskonkurserna. Föregående månads uppgång verkar nu vara bortblåst, visar färsk statistik från UC AB.

– Det är glädjande att se att svenskt företagande nu återhämtar sig. Förra månadens ökning var inte bestående, något vi initialt hade på känn, och det känns otroligt bra att kunna bekräfta vår tes. Hittills i år har företagskonkurserna minskat med 6 procent om vi jämför med föregående år, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Södermanland län minskar med 58 procent – Kronoberg stabilt och Gotland upp 300 procent
UC AB:s statistik visar att Kronobergs län, efter månader av höga företagskonkurser, äntligen når stabilitet och står på noll procent för maj månad. Gotland visar på en uppgång på hela 300 procent medan Södermanlands län står sig bäst denna månad – minus 58 procent.

svenskt-företagande

Län

Procentuell ökning maj*

Procentuell ökning hittills 2016**

Stockholms län

-1%

4%

Uppsala län

38%

-12%

Södermanlands län

-58%

-26%

Östergötlands län

-11%

-12%

Jönköpings län

0%

-27%

Kronobergs län

0%

56%

Kalmar län

90%

0%

Gotlands län

300%

-7%

Blekinge län

-71%

-26%

Skåne län

-19%

-14%

Hallands län

42%

6%

Västra Götalands län

-9%

-4%

Värmlands län

-52%

8%

Örebro län

-6%

-6%

Västmanlands län

-20%

-48%

Dalarnas län

-18%

-26%

Gävleborgs län

7%

-19%

Västernorrlands län

54%

4%

Jämtlands län

-27%

-37%

Västerbottens län

-8%

-10%

Norrbottens län

25%

13%

* procentuell ökning jämfört med samma månad föregående år

** procentuell ökning jämfört med samma antal månader föregående år

Konkurser i nöjesindustrin ökar markant medan Partihandel samt Restaurang och hotell minskar, företagskonkurser inom segmentet ”Kultur, nöje och fritid”, ökar under maj med 33 procent.

Det är tråkigt att se en sådan negativ utveckling för ett segment som verkligen borde stå sig starkt såhär med sommarens intåg, säger Victoria Preger.

”Partihandeln” minskar med -20 procent, tätt följt av ”Restaurang och hotell” som minskar med -14 procent.

Stora segment, såsom ”Detaljhandeln” och ”Byggindustrin” minskar med -4 procent respektive 0 procentenheter för maj månad. Företagskonkurser inom segmentet ”Information och kommunikation” minskar med -10 procent, och segmentet ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” minskar med 5 procent.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login