Länet | Praktiksamordning och kultur i Bergslagen får ekonomiskt stöd

By on 31 maj, 2016

Genom att stödja ett projekt för praktiksamordning vill Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, bidra till att de som studerar får större chans att lyckas med sin utbildning. Vid dagens sammanträde beslöt nämnden även att stödja projektet Bergslagen som kulturdriven destination.

När Nämnden för regional tillväxt i dag sammanträdde träffades ledamöterna i Hällefors. Anledningen var att nämnden ville få en bild av läget i Hällefors efter det stora varsel som lagts i kommunen. Ledamöterna ville också se hur den satsning på kompetensfrågor som Region Örebro län startat tillsammans med Hällefors kommun och Ovako kommit i gång.

När vi var i Hällefors fick vi det fantastiska beskedet att Valsverket inte kommer att läggas ned, och att majoriteten av varslen dras tillbaka. Det är oerhört glädjande. Men den satsning vi initierat tillsammans med kommunen och Ovako är ändå viktig för att trygga framtidens kompetensförsörjning, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Samordning av praktikplatser
Det råder stor efterfrågan på praktikplatser i Örebro län men det saknas en samlad överblick på området. Det skapar problem för dem som vill få kontakt med arbetslivet men också för dem som kan tänka sig att ta emot praktikanter. Det vill Nämnden för regional tillväxt åtgärda genom att stödja Karlskoga kommun med 2,1 miljoner kronor över knappt två år för pilotprojektet Praktiksamordning Örebro län. Målsättningen är ett effektivare samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningssystem i hanteringen av praktikplatser.

Om vi har en effektiv och tydlig praktikhantering så kan vi säkerställa att både unga och vuxna som studerar får en bättre chans att lyckas bra med sin utbildning, säger Irén Lejegren.

Pilotprojektet ska resultera i att ett webbaserat praktikverktyg införs i kommunerna Karlskoga, Degerfors och Lindesberg. Verktyget ska underlätta administrationen kring praktikplatserna vilket på sikt ska leda till ett större utbud av praktikplatser som fördelas bättre över året. Projektet inleds i liten skala för att utökas till att omfatta alla grundskolor, gymnasier och yrkeshögskoleverksamheter i de tre kommunerna.

Kultur och turism i Bergslagen
Vid sammanträdet den 30 maj beslöt Nämnden för regional tillväxt även att stödja projektet Bergslagen som kulturdriven destination med 2,8 miljoner kronor fördelat på drygt tre år. Projektet ska drivas av Skäret Produktion AB som vill utveckla Bergslagen till en destination som samarbetar kring kultur- och naturturism.

Genom att komplettera de särdrag som Bergslagen har i sin vackra natur med andra kultur- och turismupplevelser kan vi öka regionens attraktionskraft, vilket blir en tillgång för oss som bor i länet, säger Irén Lejegren.

Redan i dag erbjuder Opera på Skäret i Kopparberg opera och klassisk musik av hög kvalitet, och varje år lockas 8 000-10 000 besökare till platsen. Med hjälp av projektstödet från Region Örebro län ska verksamheten utvecklas så att den varje år attraherar 16 000 besökare. Det kräver utveckling av såväl logistik som samverkan med leverantörer av tjänster. Även upplevelsepaket med opera och aktiviteter inom måltid, kultur, vildmark och boende behöver utvecklas.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login