Länet | Saneringsarbeten i Åsbro sänker Tisaren med en halvmeter

By on 10 mars, 2016

Vattennivån i Tisaren kommer att sänkas med ungefär en halvmeter för att underlätta saneringsarbeten av före detta impregneringsområden i Åsbro. Sänkningen har redan påbörjats och den lägre vattennivån kommer att gälla för åtminstone 2016.

Saneringen av Åsbro gamla impregnering påbörjas i maj, och sedan följer delar av Åsbro nya impregnering till hösten. I områdena finns höga halter av hälso- och miljöskadliga ämnen, kreosot och tungmetaller, som har använts vid impregnering av stolpvirke och annat på platsen sedan 1920-talet.

Vid saneringen schaktas den förorenade jorden bort för transport till deponi och ersätts av rena massor. Då områdena ligger så pass låglänt kommer sjön Tisaren att sänkas med ungefär en halvmeter för att minska risken för spridning av föroreningar samt för att göra arbetet säkrare och billigare.

Det kommer i viss mån att påverka alla som bor och vistas runt sjön, men vi hoppas på förståelse då det är viktigt för vårt arbete, säger Helena Andersson, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Sänkningen av sjön leder till att grundvattennivån i de områden som ska saneras sjunker så att schakten betydligt mindre våt, vilket gör hanteringen av massorna enklare att ta hand om. Risken för att föroreningar sprids under arbetets gång minskar också, och arbetet blir också säkrare och betydligt billigare.

Det är Skyllbergs bruk som har regleringsrättigheterna för Tisaren och som frivilligt har tillmötesgått projektets önskemål om sänkning. Trots sänkningen ligger den nya nivån fortfarande flera decimeter över den lägsta tillåtna gränsen.

Men visst kommer det att märkas. Det kommer att vara ungefär som under torrperioden sensommaren 2013. Naturliga variationer i nederbörd och torka gör dock att nivån fortfarande kan fluktuera runt den tillfälliga lägre medelnivån. säger Johan Nordbäck, projektledare hos konsulten Structor.

Efterbehandlingen i Åsbro påbörjades 2014 då Östra upplagsområdet i Nya Åsbro sanerades. Under 2015 revs några byggnader, bland annat impregneringsverket med fortsatta undersökningar och förberedelser. Men nu är det alltså dags att sätta grävskopan i marken igen.

För närvarande finns 50 miljoner kronor i statlig finansiering för 2016, vilket räcker för att påbörja saneringen av den mest förorenade marken i området. För att säkerställa att all mark i området saneras krävs dock fortsatt finansiering också för 2017.

De före detta impregneringsområdena i Åsbro ligger högt upp på listan över de mest prioriterade förorenade områdena att åtgärda i Örebro län.Projektet drivs av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login