Länet | Underhållsarbete på stormasten Lockhyttan

By on 18 maj, 2016

På högmasten Lockhyttan utanför Örebro utförs i veckan två skilda planerade underhållsarbeten, med anledning av detta kommer det att vara fler människor i rörelse kring Lockhyttan än vanligt.

Arbetet beräknas pågå under två dagar.

I november förra året inleddes en underhållsutredning av fundamentet, och provtagningarna som sker under veckan är nästa steg. Själva arbetet med fundamentet beräknas ske efter sommaren.

Det kommer också att sättas in en ny växellåda och allmänt underhåll av mathissen i masten, vilket är en del av det årliga underhållet av Teracoms master.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login