Länsstyrelsen upphäver eldningsförbud

By on 14 augusti, 2018

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att upphäva det eldningsförbud som gällt sedan början av juli. Beslutet är taget utifrån SMHI:s prognoser och i samråd med länets räddningstjänster.

Från och med onsdag den 15 augusti kl. 8 råder det inte längre eldningsförbud i Örebro län.

Anledningen till att eldningsförbudet upphävs är att Örebro län den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus, eftersom det fortfarande är torrt nere i marken.

Om tidigare eldningsförbudet
Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En tillfällig föreskrift, 18FS 2018:6, meddelades även.

Beslutet taget i samråd med räddningstjänsterna
Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna, Nerikes brandkår och Bergslagens räddningstjänst, att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login