Linde energi fixar spänning i Finnåker

By on 15 september, 2021
Foto: Linde energi

Vissa av Linde energis kunder i och omkring Finnåker har till följd av ökad belastning på lågspänningsnätet upplevt problem i strömförsörjningen. Men genom att förstärka och bygga om ledningsnätet ska nu det kommunägda bolaget komma tillrätta med problemen – samtidigt som man gör det möjligt att satsa stort på solenergi.

– När strömmen ska transporteras längre sträckor genom våra äldre luftledningar drabbas vi av spänningsfall, vilket innebär att våra kunder inte kan få ut önskad effekt. Genom att ersätta luftledning med jordkabel, investera i en ny nätstation och omfördela matningen av el kommer vi nu råda bot på problemen, hälsar Ola Andersson, chef Anläggning på Linde energi.

Linde energi gräver under arbetets gång ner såväl högspännings- som lågspänningsledning och ersätter den med jordkabel. Totalt rör det sig om drygt en kilometer luftledning som försvinner.

– Vi installerar en ny transformatorstation, från vilken strömmen fördelas ut till våra kunder. Genom att gräva ner kablar och omfördela belastningen kan vi väder- och framtidssäkra elnätet, samtidigt som vi säkerställer trygga och säkra elleveranser, fortsätter Ola Andersson.

Att Linde energi förstärker elnätet i Finnåker har dock inte bara med spänningsfall att göra. Projektet bidrar nämligen till att möjliggöra satsningar på alternativa energikällor.

– Det finns kunder i Finnåker som vill installera större solcellsanläggningar, anläggningar som bidrar till mer effekt i nätet. Dessa satsningar vill vi naturligtvis bidra till att göra möjliga. Projektet får därmed ytterligare en dimension, där vi kombinerar ökad leveranssäkerhet med att uppfylla kundernas önskemål, framhåller Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi.

På längre sikt kommer projektet i Finnåker att knytas ihop med ett tidigare grävprojekt i Sköldberga.

– Pusselbitarna faller förr eller senare på plats och vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att bidra till att vi även i framtiden har förutsättningar för en levande landsbygd i Bergslagen, avrundar Joakim Johansson.

Arbetet väntas vara klart under oktober 2021.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

You must be logged in to post a comment Login