Lindesberg är Örebro läns bästa kommun för äldre att bo i

By on 5 juni, 2022
Arkivbild

Lindesbergs kommun hamnar på första plats i Örebro län och plats 25 i riket när Länsförsäkringar Fastighetsförmedling rankar Sveriges bästa kommun för äldre att bo i, medan Kumla kommun hamnar sist i länet. Det nya indexet rankar äldres boendesituation i landets kommuner.

Allra sist i Sverige, på plats 253, placerar sig Malmö stad. Även de två andra storstäderna hamnar i botten med Stockholm på plats 221 och Göteborg på plats 224.

– Det pratas mycket om pensioner, men äldres boendesituation är i princip helt frånvarande i den politiska debatten. Åtta av tio äldre bor i dag i en kommun med brist på senioranpassade bostäder, vilket gör att många tvingas bo kvar i ett boende som inte längre passar dem. Nu behövs en ny bostadspolitik för Örebro läns pensionärer, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Lindesbergs kommun hamnar på första plats i Örebro län och plats 25 i riket i rankningen över kommuner där det är bäst för äldre att bo. I det nya indexet Sveriges bästa kommun för äldre att bo i har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vägt samman hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre. Landets bästa kommun för äldre att bo i är Bjurholm i Västerbotten.

– Självklart har regeringen ett stort ansvar och endast två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer. Men det är också stor skillnad på i hur hög grad Örebro läns kommuner skapar goda förutsättningar för de äldre som vill och behöver flytta till ett boende som passar dem bättre, säger Marcus Svanberg.

Kumla kommun är lägst rankad i Örebro län, medan Malmö stad hamnar allra sist i Sverige med en kombination av höga hyror, en hög genomsnittlig flyttskatt, låga betyg för trygghet i hemtjänsten och få platser på särskilt boende för äldre i relation till antalet äldre i kommunen. Även de övriga två storstadskommunerna rankas lågt – Göteborgs Stad hamnar på plats 30 från slutet och Stockholms stad rankas på 33:e sista plats.

– Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden. Om ett äldre par får möjlighet att flytta från villan till något mindre som passar dem bättre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in, säger Marcus Svanberg.

…………….

Örebro län Rankning i länet Rankning i riket
Lindesberg 1 25
Nora 2 38
Laxå 3 80
Hällefors 4 102
Hallsberg 5 118
Askersund 6 173
Örebro 7 186
Kumla 8 187
Degerfors*    
Karlskoga*    
Lekeberg*    
Ljusnarsberg*    
     

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Om statistiken
Kartläggningen baseras på statistik över hur stor boyta 25 procent av pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt om man bott 30 år i en villa, upplevd trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre, per äldre invånare i kommunen. Siffrorna har vägts samman i ett index – Sveriges bästa kommun för äldre att bo i – som beskriver äldres boendesituation. Totalt 253 kommuner ingår i kartläggningen.
Beräkningarna av boyta för 25 procent av pensionen baseras på SCB:s statistik över medelhyra per kvadratmeter från 2021 och Pensionsmyndighetens statistik över medianpensionen från 2020.
Beräkningarna av genomsnittlig flyttskatt baseras på SCB:s statistik över medelpriset för villor under åren 1990 och 2020.
Statistiken över antalet platser på särskilt boende för äldre kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2022. 267 av landets 290 kommuner svarade 2022 på frågan om antalet platser på särskilt boende för äldre.
Befolkningsstatistiken över antalet personer som är 65 år eller äldre i kommunerna har hämtats från SCB och baseras på siffror från 2021.
Statistiken över upplevd trygghet i hemtjänsten har hämtats från Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för 2020. 285 kommuner ingick 2020 i redovisningen av upplevd trygghet i hemtjänsten.

You must be logged in to post a comment Login