Lindesbergs kommun söker varumärkesutvecklare

By on 6 januari, 2023
Bild: LindeKultur

Vill du vara med och tillsammans med andra aktörer utveckla och marknadsföra den unika miljön, platserna och möjligheterna som utmärker Lindesbergs kommun?

Vill du bidra till att stärka kommunens varumärke och attraktionskraft? Lindesbergs kommun söker varumärkesutvecklare – en nyinrättad tjänst på Tillväxtförvaltningen.

”Vi söker nu en kollega med ansvar för att leda och samordna utvecklingen och implementering av Lindesbergs kommuns platsvarumärke och vara en samordnande kraft för att stärka Lindesbergs kommun som en attraktiv plats. Som varumärkesutvecklare har du ett strategiskt perspektiv som håller samman helheten och driver arbetet med kommunens platsvarumärke och platsutveckling. Du är en naturlig kontaktperson som bygger nätverk, då du tillsammans med näringsliv, föreningsliv och andra organisationer bygger upp nya kommunikationsvägar för att lyfta Lindesbergs kommun som besöksmål och höja attraktionskraften för boende, företag och besökare”, skriver kommunen i platsannonsen.

Man ansvarar för att självständigt initiera, planera och driva projekt, arbeta med den digitala utvecklingen och representera kommunen i olika nätverk.

I ditt ansvarsområde ingår bland annat att:

• Översyn och implementering av varumärket.
• Skapa varumärkesstrategier över året i alla våra kanaler.
• Utveckla och projektleda långsiktiga varumärkes-, kommunikations- och kampanjstrategier.
• Säkerställa att det kommunikativa uttrycket och den grafiska identiteten går som en röd tråd i våra kanaler.
• Driva nätverk och koppla samman verksamheter för att utveckla platsens attraktivitet.
• Arbeta med att utveckla det gemensamma värd- och ambassadörskapet i Lindesbergs kommun.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login