Lokalt | Aspholmen Fastigheter bygger kontorshus med Cityläge i Örebro

By on 4 mars, 2015

I Drottningparken, som ligger vid den södra infarten till Örebro city, bygger Aspholmen Fastigheter 4 300 kvm moderna kontor. Kontorsbyggnaden är ritad av Roof arkitekter och den kommer att ligga intill Aspholmens befintliga fastighet på Fabriksgatan 54. Asplunds Bygg är upphandlade som totalentreprenör.

Per Gawelin, förvaltare på Aspholmen, berättar att de flexibla kontorslokalerna är från ca 300 kvm och uppåt. Lokalerna kommer att vara av hög standard och läget är ypperligt med närheten både till Södra station och City. Då hållbarhetsfrågor är viktigt för oss på Aspholmen Fastigheter och att vi under förra året tillsammans med våra systerbolag och vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy så var Miljöbyggnadnivå silver en självklarhet. Byggnaden kommer dessutom att bli vår första fastighet med grön fjärrvärme, berättar Per.

Hur går det med uthyrningen av kontoren?
Det går skapligt, säger Per ödmjukt. Nästan 80 procent är uthyrt till Handelsbanken, PwC och Nethouse. PwC är hyresgäst hos oss sedan tidigare och kommer i den nya lokalen att ha ett aktivitetsbaserat kontor. Det innebär att de anställda inte har några personliga arbetsplatser utan att lokalen delas in i olika zoner med till exempel tyst miljö, kontorslandskap och mötesrum. Det ligger i tiden att arbeta med aktivitetsbaserade kontor där den anställde får större möjlighet att anpassa arbetsmiljön utifrån arbetsuppgifterna. Handelsbanken och Nethouse är helt nya hyresgäster hos oss, vilket är extra kul.

Per avslutar med att berätta att det kommer att komma upp en webb-kamera under våren så att alla kan följa bygget på vår hemsida, www.aspholmenfastigheter.se

Sedan några månader tillbaka har bygget i Drottningparken pågått. Handelsbanken, PwC och Nethouse flyttar in under 2016.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login