Lokalt | Nu påbörjas arbetet med ett idrotts- och fritidspolitiskt program

By on 2 maj, 2016

Kultur- och fritidsförvaltningen har inlett arbetet med att utforma ett idrotts- och fritidspolitiskt program samt revidera det kulturpolitiska programmet.

Idrotts- och fritidspolitiska programmet har inte funnits tidigare och det kulturpolitiska programmet fastställdes av kommunfullmäktige i december 2002 och behöver nu förnyas. Kommunstyrelsen tog ett beslut att sätta igång 2016-03-08.

En parlamentarisk sammansatt grupp som leds av Jonas Håård (S) arbetar tillsammans med Kristin Stenman från Örebro läns idrottsförbund för att ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program. Kristin har rollen som sekreterare och processledare.

Revideringen av det kulturpolitiska programmet utformas av en parlamentariskt sammansatt grupp som leds av Eva Eriksson (S), där Peter Alsbjer, Region Örebro Län, har rollen som sekreterare och processledare.

Att det är två personer som verkar i externa organisationer som ska leda processerna framåt är en medveten strategi då det ger en bred förankring bland dem som kommer att beröras av programmen. Både Kristin Stenman och Peter Alsbjer har breda kontaktnät och stor kompetens inom sina respektive områden. Vi ser också att det är viktigt att ha kopplingar till det regionala utvecklingsarbetet, berättar Helene Lis, kultur- och fritididschef.

Ambitionen är att ett första utkast ska vara klart för remissomgång under våren 2017 och beslutas under 2018.

Ansvarsområde
Kultur- och fritidsförvaltningen som ligger under de politiska nämnderna Kulturnämnden, med Behcet Barsom (KD) som ordförande, samt Fritidsnämnden, med Jonas Håård (S) som ordförande. Helene Lis är förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login