Lokalt | Nya boenden för ensamkommande

By on 6 oktober, 2015

Det kommer just nu många ensamkommande barn till Sverige och Örebro på grund av situationen i världen. Antalet gör att kommunen snabbt behöver hitta fler och nya lösningar för boende och omsorg för dem som kommer.

Kvinnerstagymnasiets internat
Flera nya boenden för ensamkommande barn är på gång i Örebro. Internatet som hör till Kvinnerstagymnasiets internat är inte fullbelagt. Kvinnersta finns på lagom avstånd från staden och det är en fin miljö, anpassad för ungdomar och med möjlighet till bra fritidsaktiviteter. Skolan har sedan tidigare ett aktivt internationaliseringsarbete, med bland annat besök från flera olika delar av världen.

I en trappuppgång kommer det därför att skapas ett så kallt HVB-hem för 15–17 ensamkommande barn. Det innebär att cirka 10 elever som bor i trappuppgången behöver byta rum till andra trappuppgångar på internatet och de kommer att få hjälp med flytten. HVB-hemmet öppnas vecka 48.

Vad är ett HVB-hem?
HVB betyder Hem för vård eller boende. Det handlar om att få en trygg plats att bo på och den omsorg och det stöd man behöver i sitt liv, när ens föräldrar inte finns med. Precis som hemma finns det vuxna ansvariga på plats dygnet runt. De som kommer att bo på HVB-hemmet i Kvinnersta är mellan 15 och 17 år och kommer från olika länder. Flest ensamkommande barn kommer just nu från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia, men det går inte att säga exakt varifrån just de som ska bo här kommer ifrån.

Fler boenden
Vi kommer att behöva ordna fler boenden. Kommunen öppnar två till boenden i oktober och november och vi kommer att arbeta på flera boendelösningar under 2015–2016.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login