Lokalt | Örebro universitet startar nytt program i kriminologi

By on 24 mars, 2015

Nu är det klart. Örebro universitet ger ett nytt utbildningsprogram i kriminologi som är öppet att söka redan nu och startar i höst.

– Det finns en tydlig efterfrågan på ett kriminologiprogram både hos studenter och arbetsgivare och vi har bra förutsättningar att erbjuda en unik och väldigt bra utbildning, säger professor Henrik Andershed, enhetschef för kriminologiämnet vid Örebro universitet och lärare på programmet.

Programmet riktar sig till alla som är intresserade av allt som har med brott att göra. Det gör studenten väl förberedd att lösa problem eller frågor som berör brott och otrygghet, genom att kartlägga och analysera problembilden för att sedan kunna leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av olika insatser.

Anna Meehan är programansvarig vid nya kriminologiprogrammet vid Örebro universitet:

– Vi vet att många blivande studenter är mer intresserade av att gå ett helt program i kriminologi än att läsa fristående kurser. I kriminologiprogrammet erbjuds studenterna en ”paketlösning” av kurser för tre år med en tydlig tanke från första till sista terminen. De får också möjlighet till praktik och utlandsstudier inom det kriminologiska fältet.

Efterfrågad kunskap

Brott och straff är ständigt aktuella ämnen i samhällsdebatten. Kunskaper i kriminologi är till nytta inom en mängd yrken (brottsförebyggare, lärare, journalister, utredare, samhällsanalytiker) och verksamheter (kommuner, länsstyrelser, Kriminalvården, Tullverket, Migrationsverket, polisen och olika privata aktörer).

– Den här typen av kompetens behövs verkligen ute i verksamheter som på olika sätt arbetar med social hållbarhet, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Det är ju också otroligt viktigt för samhällsutvecklingen att vi utbildar personer som på vetenskapliga grunder kan kartlägga och analysera brott och otrygghet och föreslå åtgärder, säger Henrik Andershed

Sista dag att ansöka till höstterminen är den 15 april.

Läs mer om kriminologprogrammet >>

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login