Lokalt | Så minskas alkoholhetsen under insparksveckorna

By on 28 augusti, 2016

I dagarna börjar nästan 240 000 studenter sina studier vid universitet och högskolor runt om i Sverige, samt i Örebro. För de som börjar studera för första gången väntar en rolig och spännande vecka, men insparksveckan är fortfarande förknippad med en hel del alkohol. Inom ramen för satsningen Bästa Festen jobbar studentkårer runt om i Sverige och i Örebro på olika sätt för att minska alkoholhetsen i samband med insparksveckan.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) och IQ driver tillsammans satsningen Bästa Festen som syftar till att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet. En kultur där alkohol finns med, men inte behöver stå i fokus.

Att det konsumeras en hel del alkohol under insparksveckorna är ingen hemlighet. Men många studentkårer runt om i Sverige jobbar med att förändra alkoholkulturen och skapa en insparksvecka där alkohol kan finns med men inte står i fokus, säger Caroline Sundberg, ordförande för SFS.

Tre exempel på kårer som har förändrat sina traditioner under insparksveckan är:
Naturvetar- och teknologkåren vid Umeå universitet som bestämt att hälften av alla aktiviteter under mottagningen ska vara alkoholfria.

– Studentkåren vid Gefle högskola har infört ett fadderkontrakt med tydliga riktlinjer för faddrar när det gäller alkohol- och alkoholkonsumtion i syfte att minska alkoholhetsen och skapa en sund alkoholkultur under insparksveckan.

– V-dala nation vid Uppsala universitet erbjuder i samband med sitt mottagningsarrangemang Reccegasken ett dryckespaket där det ingår såväl alkoholfria drycker som drycker med alkohol.

Vi ser att alkoholkulturen i samband med insparksveckorna håller på att förändras på många universitet och högskolor vilket är positivt. Insparksveckan ska vara en introduktion till din nya tid som student, inte till en osund alkoholkultur, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

SFS och IQs tre tips till studenter under insparksveckan:
1. Drick varannan vatten.

Insparksveckan är lång och det är mycket som ska hinnas med. Festa med omdöme och drick varannan vatten.

2. Alkoholtjata inte
Respektera om någon inte vill dricka alls eller dricka mindre alkohol. Alla är inte likadana, det är allas ansvar att få människor att känna sig inkluderade.

3. Ifrågasätt alkoholnormen
Fundera kring alkoholens roll under insparksveckan. Har du idéer och tankar kring hur insparksveckan och alkoholens roll kan förändras? Om ja, berätta det för din studentkår eller nation.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login