Lokalt | Succé för färgsortering av avfall

Av på 18 maj, 2016
Viktor Jansson färgsorterar. Fotograf: Magnus Wahman

Sju av tio hushåll är positiva till färgsorteringen av avfall, som infördes i februari för alla villahushåll i Örebro kommun. Efter två månader färgsorterar ungefär två av tre hushåll (67 procent), och ungefär hälften uppger att de sorterar mer nu än tidigare.

På uppdrag av Örebro kommun har undersökningsföretaget Markör genomfört en enkätundersökning.

Syftet var att se hur många som börjat med färgsortering nu när det har gått två månader från att vi införde systemet. Undersökningen visar att ungefär två av tre hushåll färgsorterar, och det är fantastiskt bra, säger Helena Lindström, enhetschef, Kundservice avfall.

Fler sorterar sitt avfall nu
Av dem som börjat använda färgsortering uppger knappt hälften (44 procent) att de sorterar mer nu än tidigare, och lika många uppger att de använder färgsortering för alla sorters avfall. De som inte använder färgsortering för allt avfall sorterar framförallt ut plast och metall. Uppemot hälften av hushållen uppger att de blivit bättre på att sortera sitt avfall sedan färgsorteringen infördes.

Av de hushåll som erbjudits möjligheten, men inte börjat färgsortera än, angav 37 procent att de har som ambition att vara igång med färgsortering inom ett halvår. Detta skulle då innebära att ca 80 procent av alla villahushåll använder färgsortering om sex månader.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in