Lyckad utbildningssatsning i Karlskoga

By on 29 januari, 2023
Foto: Karlskoga kommun

Stolta elever, lärare och verksamhetschefer samlades för att fira att de första eleverna avslutat sin kombinationsutbildning Servicemedarbetare social omsorg.
 
I utbildningen varvas teoretiska studier på gymnasial nivå med språkundervisning inom SFI och SVA-grund med 70 procent arbetsplats-förlagt lärande på vårdboenden.

Utbildningens syfte är att förkorta vägen till arbete för nyanlända, att eleverna ska få ett tydligare mål med sin utbildning och på så vis öka sin motivation till studierna.

– Vi har sett att utbildningen har ökat studiemotivationen hos våra elever. Elever som tidigare inte klarat SFI har idag godkända betyg. De har utvecklat sitt sätt att kommunicera när de varit ute på arbetsplatserna och det har sedan resulterat i utveckling i de teoretiska delarna av utbildningen, säger Therese Johansson, lärare SFI.

Kombinationsutbildningen är inte bara ett sätt att ge elever möjlighet att utveckla språk och kunskaper utan det är även ett sätt att bemöta vårdens kompetensförsörjning. Flera av eleverna är redan inbokade på intervjuer för sommarvikariat på vårdboenden runt om i kommunen och eleverna visar ambition att ta nästa steg efter avslutad utbildning.

– Flera elever har visat intresse för fortsatt utbildning. Vi tittar därför på möjligheter att kunna bemöta deras önskemål där nästa steg tillexempel skulle kunna vara kombinationsutbildningar mot vårdbiträde och undersköterskor, säger Anette Larslin, rektor Vuxnas lärande.

I början av sommaren avslutar grupp två sin utbildning i Karlskoga och i slutet av sommaren har även Degerfors en grupp med färdigutbildade Servicemedarbetare social omsorg. Det kommer även startas en kombinationsutbildning med inriktning städ- och mottagningskök, planeringen har påbörjats och kursstart är i augusti.

– Det har varit en otroligt spännande resa, från skissbordet till avslutning och betygutdelning. Det roligaste har varit att se hur mycket eleverna har växt under de här veckorna. Vi är otroligt stolta och det är också känslan vi har att eleverna känner, stolthet över sina prestationer, säger Therese Johansson, lärare SFI.

Karlskoga
Örebronyheter

Källa: Karlskoga kommun

You must be logged in to post a comment Login