Mediers sexism högt på global demokratiagenda

Av på 19 juli, 2013

Europarådet för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg uppmanar medlemsländernas regeringar att agera för att motarbeta könsdiskrimineringen i medierna, Unesco kallar samman en global allians för jämställda medier och nyligen antog EU gemensamma indikatorer för att följa utvecklingen. Medieforskaren Maria Edström hoppas att svenska medier och politiker tar initiativen på allvar:

– Det finns mycket kvar att göra.
Att medier har stora möjligheter att främja och säkra kvinnors grundläggande fri- och rättigheter erkändes av undertecknarna av FN:s kvinnokonvention i samband med den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995. FN:s kvinnokommission följer upp medlemsländernas arbete med åtagandena som gjordes där.

Regeringarna, som är ansvariga för implementeringen, har ofta fått kritik för att så lite görs för att eliminera könsdiskrimineringen i media. Det gäller även Sverige.

Kvinnors andel i de svenska mediernas nyheter har legat stilla kring 30 procent sedan 2000, enligt den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project som genomförs vart femte år.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in