Mellersta infarten till Lindesberg stängs

By on 9 september, 2023
Foto: Lindesbergs kommun

Fotbollsgatan i Lindesberg ska grävas av för byte av brotrumma. Mellersta infarten stänger för genomfart under cirka 4 veckor, med start vecka 39. Trafiken leds om till norra infarten.

Under hösten ska en brotrumma vid Torphyttebäcken, som ligger mellan riksväg 50 och rondellen vid korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan, bytas ut. För att utföra arbetet behöver vi gräva av en del av Fotbollsgatan. Under tiden behöver vi stänga av hela vägen för genomfart.

Detta betyder att vi måste leda om all trafik som normalt går in vid den mellersta infarten till den norra infarten till Lindesberg.

Lindesbergs kommun räknar med att påbörja arbetet vecka 39 och att det kommer att pågå cirka 4 veckor framåt om vädret tillåter och vattenflödet i bäcken avtar.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: Lindesbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login