Möte om stängning och renovering av Fellingsbro kyrka

By on 5 februari, 2024
Fellingsbro kyrka är stängd på grund av skador i innertaket.
Bild: LindeKultur

Församling håller informationsmöte om stängningen och renoveringen av Fellingsbro kyrka, tisdag 27 februari kl 18:00 bjuder Näsby Fellingsbro församlingar in till informationsmöte om stängningen och renoveringen av Fellingsbro kyrka.

Mötet hålls på S:t Olofsgården i Fellingsbro.

”Vi kommer berätta om vad som hänt och hur vi kommer gå vidare för att så snart som möjligt kunna ta kyrkan i bruk igen. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor”, skriver församlingen i inbjudan,

Medverkar gör Per Kallin Pålsson (kyrkoherde), Tomas Ericsson (ordförande i Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet) och Jonas Ahlin (fastighetssamordnare i Bergslagens kontrakt).

Fellingsbro kyrka är stängd på grund av skador i innertaket. Stängningen beror på att det innebär en säkerhetsrisk att vistas i kyrkan. Det som nu hänt är dock att stora partier i taket har släppt helt från underlaget och riskerar att falla ner.

De tilltagande sprickorna är bara de synliga tecken som gjort oss uppmärksamma på att något inte står rätt till med taket. Nu är det partier på tiotals kvadratmeter som hänger helt lösa och då dessa väger flera ton vore det förödande om det rasade när det är människor i kyrkan.

Församlingen har budgeterat 400.000 kronor för projekteringskostnader under 2024. Därefter har församlingen en prognos på ca 22,5 miljoner kronor – men den summan är osäker.

Huvudsakligen finansieras underhållet av våra kyrkor genom kyrkoavgiften, det vill säga det som alla medlemmar betalar via skattsedeln. Församlingen har möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning och Kyrkounderhållsbidrag för delar av kostnaderna – men det kommer fortfarande kosta församlingen flera miljoner kronor.

Församlingen har öppnat en renoveringsfond för bidrag till renoveringen av Fellingsbro kyrka. Bidrag kan betalas via Swish, nummer 123-285 73 57.

”Alla pengar som vi får in går till renoveringen av Fellingsbro kyrka”, skriver församlingen på sin hemsida, som nu öppnats igen efter hackerattacken mot Svenska kyrkan.

Samtidigt betonas vikten av att alla som bor i Fellingsbro församling, och som tycker att det är viktigt att kyrkan finns kvar och kan användas – fortsätter att vara medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemsavgifterna är församlingens största inkomstkälla och står för 85% av intäkterna.

Fellingsbro
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login