Närlundaskolans etapp 2 inleds efter påsk

By on 18 april, 2022

Arbetet med att bygga den första etappen av Närlundaskolan börjar närma sig sitt slut. Den byggnation som nu pågår är byggande av skollokaler samt lokaler för kök, matsal och administration.

*Huskroppen som innehåller skollokaler ska vara färdig till höstterminen 2022.
*Den andra huskroppen som innehåller kök, matsal och administration ska vara klar 1/11 2022.

Efter påsk inleds arbetet med nästa etapp, som innebär att delen Sålunda ska renoveras och byggas till och att den befintliga Närlundaskolan ska rivas.

Mer information om tidplan för etapp två, samt planer för byggvägar och gång-och cykelvägar under byggtiden finns i informationsbladet nedan.

Örebro län | Askersund
Örebronyheter

Källa: Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login