Närmare tio viltolyckor per dag

By on 29 september, 2022
Arkivbild

Närmare tio viltolyckor per dag i Örebro län under hösten. Under oktober och november kommer uppemot tio bilister per dag att råka ut för olyckor med rådjur, älg, vildsvin och annan vilt i Örebro län.

Sedan början av 2010-talet har olyckorna blivit allt vanligare i länet. Det visar försäkringsbolaget Ifs genomgång av olycksdata från de senaste tio åren.

Med hösten kommer viltolyckorna. Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag i Sverige. Bara i Örebro län kan vi räkna med över 600 incidenter, motsvarande närmare tio per dag.

– Det är störst risk för viltolyckor i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren förflyttar sig för att leta föda. Det är viktigt att du håller extra uppsikt längs med vägkanterna, anpassar hastigheten och var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Har ökat kraftigt på tio år

Över tid har viltlolyckorna ökat kraftigt i Örebro län. Under de senaste tre åren anmäldes 1 883 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet (+37 procent).

I hela landet syns också en ökning de senaste åren, från 64 931 viltolyckor 2019 till 65 430 olyckor 2021. År 2020 präglades av mindre bilåkande under pandemin, då 61 156 olyckor skedde, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.

– Det är svårt att ge ett svar på varför viltolyckorna fortsätter att öka. Antal bilar i trafik blir hela tiden fler, men å andra sidan är nya bilar säkrare med autobroms och annan säkerhetsutrustning. När bebyggelsen breder ut sig kommer människor och djur allt närmare varandra och djurens naturliga yta blir mindre, det skulle kunna vara en förklaring, säger Johan Granholm.

fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i länet ökat med 32 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bara bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krockar med mötande trafik. När det gäller älg brukar vi rekommendera att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen, säger Johan Granholm.

Viltslag Antal olyckor
2019–2021
Antal olyckor
2010–2012
Ökning/
minskning
Rådjur 5 183 3 916 +32 %
Vildsvin 754 232 +225 %
Älg 540 696 −22 %
Dovhjort 349 124 +181 %
Kronhjort 91 68 +34 %
Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2020 kostade i genomsnitt 32 500 kr att reparera, så det är en betydande kostnad varje år säger Johan Granholm.

– Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan Granholm.

Ifs tips – Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.
  • Så minskar du risken för viltolycka

Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.

Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.

Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.

Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.

En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Tabell: Länen med flest viltolyckor

Län Viltolyckor per 1000 personbilar 2022 Utveckling sedan början av 2010-talet
Kalmar län 33 +37 %
Kronobergs län 29 +19 %
Värmlands län 25 +30 %
Gotlands län 25 +306 %
Södermanlands län 24 +67 %
Jämtlands län 21 +49 %
Jönköpings län 19 +23 %
Uppsala län 19 +53 %
Blekinge län 17 +27 %
Dalarnas län 17 +21 %
Östergötlands län 16 +48 %
Örebro län 16 +37 %
Västra Götalands län 13 +60 %
Sverige 13 +41 %
Hallands län 12 +30 %
Västmanlands län 11 +27 %
Gävleborgs län 11 +32 %
Västernorrlands län 10 +25 %
Skåne län 9 +24 %
Västerbottens län 8 +43 %
Norrbottens län 6 +24 %
Stockholms län 6 +80 %
Kolumnen ”Utveckling” avser antalet viltolyckor 2019–2021 jämfört med 2010–2012 i faktiska tal (snarare än olyckor per fordon).

Örebro län
Örebronyheter

Källa If
Metod
Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet. För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.
Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2019–2021, jämfört med 2010–2012.
Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.
Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

You must be logged in to post a comment Login