Niger – allt fler barn rekryteras och dödas av väpnade grupper

By on 14 september, 2021
Foto: Mamoudou L. Kane, Amnesty International

Allt fler barn dödas eller värvas avsiktligt av väpnade grupper i konflikter vid Nigers gränser mot Mali och Burkina Faso. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten, ‘I Have Nothing Left Except Myself’: The Worsening Impact on Children of Conflict in the Tillabéri Region of Niger”, dokumenterar den fruktansvärda effekt som konflikten i Niger har på barn. Det handlar om de väpnade grupperna Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) och den al-Qaida-anknutna Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM).

Både ISGS och JNIM har begått krigsbrott och andra övergrepp i konflikten. Det rör sig bland annat om avrättningar av civila och attacker mot skolor. Många barn har trauma efter att ha bevittnat dödliga attacker mot sina byar. I en del områden har kvinnor och flickor förbjudits att ha några aktiviteter utanför hemmen samtidigt som de riskerar att rövas bort eller bli utsatta för tvångsäktenskap med medlemmar ur de väpnade grupperna.

— I regionen Tillabéri i Niger har en hel generation växt upp omgiven av död och förstörelse. Väpnade grupper har gång på gång attackerat skolor och matförråd och de riktar in sig på barn för att värva dem. Regeringen i Niger och deras internationella partners måste omgående agera för att övervaka och förhindra fortsatta övergrepp, och skydda de grundläggande rättigheterna hos alla de som påverkas av den här dödliga konflikten — och då särskilt barnen, säger Matt Wells, tf chef för tematiska frågor på Amnesty Internationals Crisis Response.

Myndigheterna i Niger har misslyckats med att skydda civila. Vittnen till attackerna beskriver hur landets försvars- och säkerhetsstyrkor har anlänt först efter det att dödandet och plundringen har upphört, trots deras desperata vädjan om hjälp.

Amnesty anser att situationen i Niger utgör en icke-internationell väpnad konflikt, givet den intensitet på våldet och den nivå av organisering som finns hos både ISGS och JNIM.

Bakgrund

Konflikten bröt ut i Mali 2012 och har därefter spillt över in i grannländerna Burkina Faso och Niger. Väpnade grupper har konkurrerat om kontrollen över gränsområden och hamnar ofta i strider med Nigers armé och med styrkor från länder som Tchad, Mali, Burkina Faso och Frankrike.

Uppskattningsvis runt 13,2 miljoner människor i de tre länderna kommer behöva humanitärt stöd i år, och runt 1,9 miljoner människor har blivit internflyktingar.

Konflikten i Tillabéri har eskalerat sedan början på 2021. Enligt Armed Conflict Location & Event Data Project har våld mot civila lett till 544 konfliktrelaterade dödsfall mellan den 1 januari och 29 juli 2021 i Niger, vilket redan är fler än de 397 personer som dödades under hela 2020.

Väpnade grupper har dödat mer än 60 barn i Nigers gränsområden under 2021. ISGS, som framförallt agerar vid gränsen mot Mali, verkar vara ansvariga för den största delen av dödandet.

ISGS och JNIM har bränt ner skolor och hotat lärare vilket resulterat i att ett stort antal skolor stängts. Detta kan ses som en del av gruppernas motstånd mot utbildning som de anser vara kopplad till “väst”. Sedan juni 2021 har minst 377 skolor i regionen Tillabéri stängt ner, och gjort att fler än 31 000 barn inte har tillgång till utbildning.

Metod

Amnesty har intervjuat 119 personer – varav 22 barn, tre unga vuxna mellan 18 och 20 år samt 36 föräldrar och andra personer som är påverkade av konflikten. Andra intervjupersoner består av anställda vid icke-statliga organisationer och humanitära organisationer, FN-företrädare och regeringsföreträdare.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login