Nora får nya lokaler för föreningar och organisationer

By on 7 augusti, 2018
Den tidigare bilhallen blir nu allaktivitetshus i Nora

1 juli 2018 öppnade lokaler som iordningsställts för Noras föreningsliv och organisationer. Det är Windahls gamla lokaler vid Ängarna som nu blir allaktivitetshus. Efterfrågan på lokaler för föreningsliv och organisationer är idag stor.

Fastighetsägaren Jarola KB har anpassat och renoverat den ursprungliga bilhallen på 2 000 kvm för uthyrning till Nora kommun. Etapp 1 omfattar ungefär hälften av ytan och kan nu utnyttjas av Noras föreningar och organisationer genom Nora kommun, som betalar ca 1,3 miljoner kr i årlig hyreskostnad.

Nu får vi möjlighet att erbjuda föreningslivet lokaler som är anpassade för verksamheterna, och som även kan fungera för människor med olika typer av funktionshinder. Genom att Nora kommun står för hyresavtalet kan vi se till att föreningar och organisationer samutnyttjar lokaler i tid och rum och på så sätt kan fler föreningar få lokaler, säger Lars Skoghäll, chef för tillväxt och utveckling inom Nora kommun. Han räknar också med att kommunen i sin tur kan få vissa intäkter samt att vissa föreningsbidrag styrs om till de nya lokalerna.

Nora bågskytteklubb har skrivit kontrakt på den största lokalen i etapp 1. Arbetsmarknadsenheten AME och daglig verksamhet finns redan på plats. Fritidsbanken, som stödjer skola, föreningar, allmänhet och turister, och den kommunala teknikskolan KomTek är på gång, Fler föreningar vill få plats i lokalerna, t ex studieförbund och seniororganisationer.

Närmaste åren finns det möjlighet för Nora kommun att avropa ombyggnad av de råytor som återstår av den gamla bilhallen. För detta krävs beslut i kommunfullmäktige om ytterligare medel för att täcka en höjd årlig hyra. Etapp 2 kan stå klar 2020 och ger då 1,9 miljoner kr i sammanlagd årshyra. Etapp 3, med start 2022, innebär en sammanlagd årshyra kring 2,5 miljoner kr.

Om kommunfullmäktige beslutar kring dessa utökningar kommer vi också att få framtida hyresintäkter samt ge föreningsliv och organisationer bättre lokaler och på så sätt använda nuvarande föreningsbidrag på ett bättre sätt, säger Lars Skoghäll.

Området där allaktivitetshuset ligger har stora utvecklingsmöjligheter med sin närhet till skola, idrottsplats och sitt centrala läge. Här hoppas jag att vi ska samla många verksamheter som kan verka i gemensamma eller angränsande lokaler. En fantastiskt fin möjlighet för Nora kommuns föreningsliv och organisationer, säger Solveig Oscarsson, kommunalråd(S).

You must be logged in to post a comment Login