Nora Kommun får utmärkelsen Bästa tillväxt 2022

By on 15 december, 2022
Bild: Nora kommun

Utmärkelsen Bästa tillväxt delas årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna, i år hamnar Noras företag i toppen av länet.

Nora kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt i Örebro län 2022, en förbättring från förra året då Nora placerade sig på andra plats i länet.

– Det här är ett fint erkännande för våra företag och det är nu viktigt att vi som kommun ger förutsättningarna till näringslivet att fortsätta utveckla det goda arbete som de gör samtidigt som vi möjliggör för nyetableringar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S)

Näringslivet i kommunen består av en bredd av branscher och majoriteten av företagen är småföretagare med upp till fyra anställda, fem av företagen anställer över 100 personer.

Nora kommun arbetar aktivt för att ytterliga förstärka förutsättningarna för näringslivet. Bland annat genom att tillsammans med näringslivet utarbeta en ny näringslivsstrategi som just nu är ute på remiss. Sedan tidigare har kommunen etablerat ett nytt näringslivsråd där företagen själva styr dagordningen.

– Nora kommun har ett starkt näringsliv med bred kompetens och denna utmärkelse är ett kvitto på det goda arbete som företagarna i kommunen gör, vår uppgift är givetvis också att stå för god service, ett gott bemötande och en hög tillgänglighet för att ytterligare utveckla vårt företagsklimat, säger kommunalråd Dan Pierre (M)

Bästa Tillväxt, har delats ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

Tre värden mäts:

• Andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.

• Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.

• Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Nora
Örebronyheter

Källa Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login