Nordkorea: Exceptionellt väder förvärrar redan utsatt situation

By on 8 september, 2020
Nordkoreas Röda Kors förbereder en av sina hjälpinsatser 2019. Foto: SRK.

Än en gång förvärras läget i Nordkorea, en av världens mest kroniska humanitära kriser. Just nu drabbar tyfon efter tyfon detta land vars befolkning redan prövas av matosäkerhet och begränsad rörlighet i kampen mot covid-19.

Mer än 1 000 hus har förstörts i provinsen Kangwon efter tyfonen Maysak drog in över landet förra veckan. Därtill har jordbruksmark och officiella byggnader svämmats över. Enligt statlig media har ett dussintals människor rapporterats döda. På måndagen drabbades Nordkorea av ytterligare en tyfon som väntas leda till översvämningar och omfattande skador i kustprovinserna Södra och Norra Hamgyong.

Det är exceptionellt att Nordkorea drabbas av tre så pass starka tyfoner på endast tre veckor. Ännu är tyfonsäsongen bara i sin början. Nu gäller det att myndigheterna sätter in insatser som begränsar skadorna och även förebygger inför kommande tyfoner, säger Margareta Wahlström, ordförande i Svenska Röda Korset, och som flera gånger besökt Nordkorea.

‒ Enkla insatser som evakuering kan göra stor skillnad. Det räddar människoliv och egendom kan säkras genom att flyttas. Nordkoreas Röda Kors finns på plats för att stödja det arbetet och har lång erfarenhet av katastrofinsatser.

Samtidigt finns det anledning att vara oroad över situationen i landet, konstaterar hon.

‒ Redan är drygt 10 miljoner människor i behov av humanitär hjälp för att klara sig. År 2018 var matproduktionen den längsta på ett årtionde och dessvärre har man inte återhämtat sig än. Värst är situationen för barn under fem år, gravida och ammande kvinnor, äldre, kroniskt sjuka och människor med funktionsvariationer.

Inverkan av väderrelaterade katastrofer som tyfoner, torka och översvämningar hänger nära samman med Nordkoreas förmåga att mot alla odds bedriva jordbruk i detta bergiga land. Den tidiga skörden av ris, majs och sojabönor ligger normalt i september som nu plötsligt ser tyfon efter tyfon svepa in.

Ytterligare en faktor som komplicerar läget är utbrottet av covid-19 i grannlandet Kina. Detta ledde till införandet av omfattande säkerhetsåtgärder såsom begränsad rörlighet för människor och gods medan resor och fiske i kustområdena avstannade. Även tillgång till utsäde i våras uppskattades minska vilket i sin tur påverkade den allmänna matproduktionen.

‒ Färre varor finns att tillgå och även de allmänna matransonerna har minskat. Barn, äldre och de med funktionsvariationer får 250-300 gram ris eller majs per person per dag. Tidigare var motsvarande ration 280-330g medan jordbrukare erhöll 600 gram per dag.

‒ Brist på tillräckliga portioner av näringsrik mat har omfattande och långvariga konsekvenser. Utbredd undernäring hotar en hel generation barn. Även tillgången på dricksvatten är knapp och vattenburna sjukdomar ökar.

Fakta
Röda Korset har varit på plats i Nordkorea sedan 1995. Arbetet bedrivs av Nordkoreas Röda Kors som är den ledande humanitära organisationen och en av få med tillträde till byar och landsbygd. Organisationen har 110 000 volontärer och finns över hela landet. Särskilda team har utbildats för katastrofinsatser på nationell och provinsiell nivå.

Svenska Röda Korset stödjer både katastrofhantering och ger långsiktigt bistånd. Förra året besökte också en delegation från Nordkoreas Röda Kors Sverige för att förbättra sina kunskaper om jordbruk.

Världen
Örebronyheter

Källa Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login