Nu är renoveringen av Strömsborg i Karlslund påbörjad

By on 16 september, 2021
Byggnaden Strömsborg lyfts upp och flyttas.
Foto: Boman & Svahn.

Renoveringen av Strömsborg i Karlslundsområdet är nu påbörjad. Den hundraåriga byggnaden lyftes under onsdagen upp och flyttades till en gräsyta intill dess ordinarie plats, för att entreprenören ska kunna göra en ny grundläggning.

Idag bedrivs ingen verksamhet i Strömsborg och den omtyckta byggnaden är i behov av renovering. Därför har Örebro kommun beslutat att renovera Strömsborg, som en del av Karlslundsområdets utveckling.

Under onsdagen 15 september påbörjades renoveringen, genom att byggnaden i sin helhet lyftes upp och flyttades till en gräsyta intill sin ordinarie plats:

– Byggnaden behövde flyttas för att entreprenören ska kunna göra en ny grundläggning. När en ny grund har anlagts kommer vi fortsätta renoveringen, berättar Agneta Lund, projektledare Stadsbyggnad.

– Vår förhoppning är att det efter renoveringen och anpassningar av byggnaden ska vara möjligt att bedriva verksamhet i Strömsborg igen. Det har länge varit ett populärt utflyktsmål för många örebroare, något som vi gärna vill ta tillvara på när vi fortsätter att utveckla Karlslundsområdet, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Den hundraåriga byggnaden har stora kulturhistoriska värden och är skyddad i gällande detaljplan, vilket innebär att de åtgärder som genomförs ska göras på ett varsamt sätt för att ta tillvara husets kulturvärden. Ambitionen är att renoveringen av Strömsborg ska vara klar under 2022–2024.

Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Under 2020 togs en strategi för Karlslunds framtida utveckling fram. Strategin beskriver Örebro kommuns ambition med Karlslund och förutsättningarna för försatt utveckling av området. Mer information om Karlslundsområdets utveckling finns på orebro.se/karlslundsomradet.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login