Nu invigs Örnsroparken en unik stadsdelspark längs Svartån

By on 27 maj, 2024
Örnsroparken är en stadsnära mötesplats som möjliggör för fler att få en nära kontakt med Svartån.

Foto: Örebro kommun

Onsdag 29 maj kl. 10-12 invigs den stadsnära mötesplatsen Örnsroparken med lek i den nya lekmiljön, insektsjakt med Örebro naturskola och seniorträning med instruktör i utegymmet.

− Invigningen av Örnsroparken är en stor händelse för Örebro eftersom det är unikt att det etableras en stadsdelspark av den här storleken i ett redan bebyggt område, som dessutom ligger längs vattnet. Med Örnsoparken vill vi erbjuda en stadsnära mötesplats som möjliggör för fler att få en nära kontakt med Svartån, berättar stadsträdgårdsmästare Gry Arvidsson.

I Örnsroparken finns bryggor, sittplatser och en ny gång- och cykelbana direkt längs vattnet, som knyter samman parken med det populära å-stråket. I byggandet av parken har det också varit viktigt att värna om platsens historia.

− I lekutrustning och utsmyckning återanvänder vi detaljer från den anrika idrottsplatsen Örnsro IP. Högst upp i den åtta meter höga rutschkanan hittar du till exempel bokstäverna i skylten och de gamla biljettsnurrorna i entrén är lekfulla öppningar i lekbuskagen, säger projektledare Caroline Hellund.

Lekmiljö, insekter och utegym för seniorer

Parken rymmer en lekmiljö som uppmuntrar till fantasi och aktivitet med rutschkanor, linbana, vattenpumpar, stigar att springa på, kojor att gömma sig i och tunnlar att krypa i. Runt om i parken gömmer sig också vackra skulpturer av de olika insekter som lever i och runt om Svartån.

− Insekter är ett återkommande tema i parken. Tanken är att det ska öka kunskapen och intresset för de insekter som finns i närområdet och bidra till att värna och bevara dem. Det är viktigt för att gynna den biologiska mångfalden, förklarar Gry Arvidsson.

I parken finns också ett unikt utegym för seniorer med fokus på balans och rörlighet, som är viktigt att träna som senior för att hålla sig stark och undvika fallskador.

Program för invigningen

Kl. 10.30 hålls en fanfar av en elev från Örebro kulturskola och det blir tal och bandklippning med bland annat stadsträdgårdsmästare Gry Arvidsson, Kemal Hoso (S), Johan Kumlin (M) och Anders Olsson (C). Örebro naturskola finns på plats för insektsjakt och i utegymmet ger instruktör från Reach Your Goal träningstips till seniorer.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login