Nu klart för renovering och ombyggnation av länsmuseet

By on 27 november, 2019

Nu är det grönt ljus för igångsättning av renovering och ombyggnation av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3 i centrala Örebro. Det är dels en genomgående renovering av huset som ska göras, dels åtgärder som ger förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Byggnaden ägs av Region Örebro län. I och med att Regionfullmäktige nu har fattat beslut om ekonomi och verksamhetsplan för 2020 och planeringsförutsättningar till och med 2022, står det klart att museets renovering kan påbörjas nästa år.

Det omfattande renoveringsbehovet har beräknats till 60 miljoner. Byggnaden, med dess klimatskal och tekniska försörjningssystem, är i stora delar uttjänt och den tekniska livslängden är passerad för de flesta komponenter. En utredning och inventering av fastigheten är framtagen och en planering för genomförande av teknisk projektering och byggnation är påbörjad.

Utöver investeringar för renoveringen avsätts även 50 miljoner för att anpassa lokalerna till nya behov. Redan 2018 påbörjade fastighetsägaren och museet tillsammans processen med att ta fram ett detaljerat underlag för att tillgodose de speciella krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet som ställs på ett modernt museum.

Länsmuseets ordförande Hans Karlsson är glad över beskedet. ”Nu vet vi att vi kan börja tänka nytt och se möjligheter för framtiden. Till exempel kommer de åtgärder som görs för att förbättra säkerhet och klimat att möjliggöra att vi kan låna in exklusiv konst från andra museer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt”.

Museet kommer att upplevas mer inbjudande och tillgängligt. Kontakten mellan stad, slott och museum ska bli bättre genom att skapa tydligare siktlinjer inifrån och ut och tvärt om. I renoveringsplanerna ingår också en bra placering av ett café, så att besökarna kan få en dos kultur med fikat.

Olof Schnürer som jobbar på Regionservice fastigheter och är förvaltare för huset säger att man nu ligger i startgroparna för att starta projektet.

”Det är i nuläget svårt att säga hur lång tid renovering och ombyggnation kommer att ta, men om allt löper på som det ska kan museet förmodligen börja flytta in under 2023”, säger Olof Schnürer. 

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Läns Museum

You must be logged in to post a comment Login