Nu ska Sveriges 18-åringar lämna uppgifter

By on 9 januari, 2023
Brev mönstringsunderlaget
Bild: Plikt- och prövningsverket

Mönstringsunderlaget är det första steget mot mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt, nästan alla svenska medborgare som fyller 18 under året är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.

Innan jul fick alla som ska svara på mönstringsunderlaget en informationsbroschyr hemskickad. Det rör sig om cirka 106 000 ungdomar födda 2005. Broschyren innehåller information om mönstringsunderlaget, mönstringen, grundutbildning med värnplikt och rätten att vara vapenfri och är en del av myndighetens informationsuppdrag.

Informationsuppdraget innebär att Plikt- och prövningsverket har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget. Ett ansvar som framgår av både förordningen om totalförsvarsplikt och av myndighetens instruktion.

Mönstring för omkring 22 500 ungdomar

Mönstringsunderlaget skickas ut under ett antal veckor så alla får det inte samtidigt. Det består av fyrtiotalet frågor och tar ungefär femton minuter att besvara. Frågorna handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

Utifrån svaren på mönstringsunderlaget väljer Plikt- och prövningsverket ut de cirka 22 500 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt och kallar dem till mönstring. Besked om man kallas till mönstring eller inte skickas ut i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2023 och pågår till april 2024.

– Under mönstringen genomförs olika tester och bedömningar för att bestämma vem som har bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt och ytterst en krigstjänstgöring. Av ungdomarna födda 2005 kommer cirka 6 000 att bli inskrivna till en av Försvarsmaktens 185 olika befattningar och göra sin värnplikt under 2024/2025. Första året efter att värnplikten återaktiverades 2017 kallade vi strax över 6 000 totalförsvarspliktiga och 2023 är vi uppe i 22 500. I takt med att Sveriges försvarsförmåga stärks kommer andelen ungdomar som ska mönstra att öka under åren framöver, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

6 000 grundutbildningsplatser

För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan eller att engagera sig i en frivillig försvarsorganisation. Det är drygt 6 000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som gör en egen ansökan. Grundutbildning med värnplikt kommer att genomföras först efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Plikt- och prövningsverket

You must be logged in to post a comment Login