Ny Näringslivsstrategi för Nora kommun

By on 9 december, 2022
Arkivbild

Under våren 2022 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en ny näringslivsstrategi. Ett förslag till strategi är nu klart och skickas ut på remiss till samtliga politiska partier i Nora kommunfullmäktige, till näringslivsrepresentanter och andra intressenter.

Strategin har utarbetats av kommunen tillsammans med representanter för det lokala näringslivet. Syftet med dokumentet är att kommun och näringsliv enas kring mål och prioriterade områden att arbeta med gemensamt. Med ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, ett levande samhälle och en starkare ekonomi.

– Näringslivet är en väldigt viktig del av samhällsbyggandet. Kommunen ska vara med och skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Med ett gemensamt arbete kring mål och prioriterade områden skapar vi förutsättningar för den framtida utvecklingen, säger kommundirektör Christina Landoff.

Det startas många nya företag i kommunen och företagen har en hög överlevnadsgrad. Det vittnar om ett näringsliv som har goda förutsättningar för att växa och utvecklas om rätt förutsättningar ges.

– Vi hoppas att många företagare, företagsorganisationer och andra intresserade vill komma med inspel till strategin. Vi håller för närvarande på och rekryterar en näringslivsutvecklare, vilken sen kommer få i uppdrag att förvalta strategin. Tillsammans med näringslivet skall en årlig handlingsplan konkretisera arbetet, säger Christina Landoff.

Örebro län | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login