Ny webbplats ska underlätta gymnasieval

By on 22 mars, 2022

En överskådlig webbplats där den som är intresserad kan hämta information och kunskap om länets gymnasieskolor och dess program. Så skulle den nylanserade Gywebben kunna presenteras.

Under måndagen lanserade Region Örebro län en ny webbplats, Gywebben. Med Gywebben finns det nu en ingång till samtliga gymnasie- och gymnasiesärskolor som finns i länet. Den som söker information om olika program eller olika skolor behöver därmed inte söka sig till varje skolas webbplats för att få information, all den informationen finns nu samlad på ett ställe.

– Den nya webbplatsen är en viktig satsning inom utbildningsområdet som jag tror att många kommer att ha stor nytta av. Här kan skolvärldens olika aktörer ge en samlad och tydlig bild av det utbud som finns till glädje för den som står i begrepp att välja utbildning och skola. Förhoppningsvis leder det till att fler elever gör rätt val från start och att färre behöver byta inriktning, säger Charlotta Englund (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Äntligen har vi ett länsövergripande forum där alla involverade aktörer kan samverka för att möta det informationsbehov som blivande gymnasieelever har när de ska välja studieinriktning. Vi tror att den här sidan kommer att underlätta för både personal, elever och föräldrar när de ska söka uppgifter om ett särskilt program eller en särskild skola, säger Eva Sund, utvecklingsledare på Utbildning och arbetsmarknad.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login