Nytt reningsverk för framtidens Nora

Av på 17 november, 2020

Nora kommuns nya reningsverk står klart sommaren 2022. För lång framtid kommer det att hålla Norasjöns vatten rent och livsvänligt för djur, natur och fritidsliv. Satsningen på drygt 150 miljoner kr innebär att Nora kommun tar ett stort steg för att utveckla den infrastruktur för vatten och avlopp som byggdes upp från 1950-talet och framåt och som nu möjliggör för fler invånare.

Nora kommun är uppdragsgivare för byggandet och finansieringen sker genom taxor och avgifter knutna till vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sköter byggnationen och även den kommande driften.

– Att bygga det nya reningsverket är nog det långsiktigt mest avgörande beslut som jag varit med om i Nora kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S). Det kommer att göra skillnad för miljön under lång tid framöver.

– För en kommun av Nora storlek är drygt 150 miljoner kronor en stor summa och det har tagit tid att genomföra dialogen med Samhällsbyggnad Bergslagen så att reningsverket motsvarar Nora kommuns behov både nu och i framtiden, säger Tom Rymoen, kommunalråd (M) och ordförande i kommunstyrelsen vid beslutet.

Kommunalråden i Nora kommun; Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) tar de första spadtagen för nytt reningsverk den 16 november. Det kommer att betjäna Nora tätort, Ås, Gyttorp, LejLejonbacken, Alntorp m fl.

Bakgrund

Det befintliga avloppsreningsverket byggdes på 1950-talet. I takt med tillväxten och ökade krav på avloppsrening har anläggningen byggts till och bytts ut till att bli den anläggning som finns idag och som betjänar Nora tätort, Gyttorp, Ås, Lejonbacken, Alntorp mm.
Betongen i den nuvarande anläggningen börjar bli sliten och ett av bassängblocken har börjat sjunka och lutar med flera decimeter.

För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen samtidigt som Hagbyåns och Norasjöns vattenkvalitet är fortsatt hög beslutade Nora kommunfullmäktige i december 2019 om byggande av nytt reningsverk och avsatte 150 miljoner kr.

Uppstart

Nora Kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet i uppdrag att genomföra projektet. Lokala företag från Nora och Örebro finns med i arbetet, som drivs som ett partneringsprojekt, med ElvaAB i Örebro som sammanhållande. En arbetsgrupp med alla nödvändiga kompetenser har under det gångna året projekterat det nya verket och upphandlat ett byggföretag som nu kommer att genomföra bygget. Arbetet kommer att pågå under hela år 2021 och beräknas bli färdigt till sommaren 2022.

Första spadtaget

Första spadtag hade planerats inför inbjudna medierepresentanter. Men läget kring covid-19 och de lokala allmänna råd som gäller i länet gör att vi nu inte vill inbjuda personer från olika håll till att samlas. Projektet startar som planerat i mitten av november men första spadtag och invigning får nya former.

Mer information

Efter den 24 november, eller efter det att de lokala allmänna råden upphört, finns möjligheter för medierna att komma till platsen för nya reningsverket och ta egna bilder. Redan nu är medierna välkomna att kontakta projektledare Bram Corthals för egen genomgång av byggnationen.

Mer information om reningsverket finns på www.nora.se/nyttreningsverk Här finns ritningar och information som kan användas av medierna. Informationen uppdateras kontinuerligt. Med en webbkamera kopplad till webbsidan kan man snart följa byggnationen.

Invigningsfest

Nora kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen ser fram emot att få bjuda in till en stor, härlig invigningsfest av Noras nya reningsverk sommaren 2022. Ett tillfälle att träffas och glädjas åt en satsning på både tillväxt och utveckling av Nora kommun och bättre miljö för de djur och den natur som lever i och kring Norasjön.

Kontrakterade företag vid uppstart

Elva processautomation AB (Totalentreprenör)
VAP VA-Projekt AB (Projektledning, projektering mark och geoteknik)
ASB i Mariestad AB (El-skåp)
Carigon Sverige AB (Mät och utsättning)
El & Automation i Nora AB (Installation och projektering av el)
Ingenjörsfirman Rörkraft AB (Samordnande projektör)
Kivelö geoteknik AB (Projektering spont)
MB Processautomation AB (Programmering av styrsystem)
Tuna Entreprenad AB (Mark- och byggentreprenör)
Sweco (Projektering luftbehandling och VS)
Byggstatik (Projektering A och K)

Länet | Nora Kommun
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in