Örebro läns museum september 2022

By on 2 september, 2022
Amatörarkeologer/kursdeltagare vid undersökningen av Moshyttan i juni.
Foto: ÖLM/Per Torgén

I september arrangerar museet många publikmöten och aktiviteter runt om i länet, där man lägger mycket fokus på två av sina övergripande teman nämligen Kulturell hållbarhet och Bergslagens historia.

Men man börjar redan första helgen i september med en kär repris i form av sitt återkommande samarbete med Sveriges Metallsökarförening och en undersökning i trakten av Glanshammar.

Bergslagens historiedagar och konferensen Bergsbrukets tider

För första gången anordnas Bergslagens historiedagar den 22-25 september. Det är på länsmuseets initiativ och samarbetsparter är Hembygdsförbundet samt kommunerna i norra Örebro län. Under dessa dagar öppnar föreningar, eldsjälar och experter runt om i Nora, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner upp sina kulturmiljöer och museer och delar med sig av sina kunskaper. Bergsbruket och järnhanteringen är en central del av länets förflutna och dessutom ett högst levande kulturarv. Museet har sedan ett par år tillbaka arbetat med denna spännande historia på olika sätt, genom utställningar, dokumentation och forskning. Samtidigt med Bergslagens historiedagar anordnas en forskarkonferens i Nora med namnet Bergsbrukets tider dit forskare från länet, Sverige och Norge är inbjuda. Konferensens anslag är brett och spänner över en lång tid, allt från spridningen av hyttbyar under högmedeltiden till dagens utmaningar, som till exempel vilka hot som kan finnas mot kulturmiljöerna i Bergslagen. Konferensen har möjliggjorts med stöd av Allan Wetterholms stiftelse. Här finns hela programmet – olm.se/lar-och-upptack/hyttbyggartid/bergslagens-historiedagar.html.

….

På temat kulturell hållbarhet

Hur man genom att betrakta och berätta om det förflutna för att få grepp om sin egen tid handlar museets arbete med Kulturell hållbarhet. Som exempel tittar man på 1800-talets konsumtionssamhälle i backspegeln i sin utställning Möjligheternas spegel, sinnenas begär. Det årliga evenemanget Kulturarvsdagarna har i år temat Hållbart kulturarv och i utställningen på slottet håller museipedagog Lisa Lundqvist specialvisning på temat under helgen 10-11 september.
Den 24-25 september är det öppet på Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga med aktiviteter runt hållbarhet och vardagsliv på vårt tema Historiska fotavtryck.

….

Slöjdresidens med fokus hållbarhet

Slöjdkonsulent Lars Peterson arrangerar i samarbete med slöjdkonsulenter i fem andra län ett slöjdresidens i början av september. Örebro läns museum är glada och stolta för att en lokal slöjdare från länet, Elias Elmström har blivit utvald att tillsammans med åtta andra yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län får möjlighet att utveckla produkter med material från skogen med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande.

….

Metallsökning i Glanshammar

Örebro läns museum ordnar återigen i samarbete med Sveriges metallsökare och Föreningen Glanshammars sockenmagasin metallsökningsevent i Glanshammar. Tidigare har undersökningar i denna konstellation gjorts i Hassle norr om Glanshammar intill Äverstaån där den berömda Hassleskatten hittades för länge sedan. Denna gång återvänder man till platsen men undersöker ett nytt område öster om Äverstaån. Även denna gång bjuds allmänheten in till visningar. Undersökningen äger rum 2-4 september. Tider för visningar samt vägbeskrivning finns i Örebro läns museums kalendarium – olm.se/se-och-gora/kalendarium.html.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa Örebro läns museum

You must be logged in to post a comment Login