Örebro Senioruniversitet fortsätter med läsecirkel

By on 9 december, 2022
Några av deltagarna i höstterminens cirkel Facklitteratur i Lindesberg som på senaste träffen diskuterade boken "Mörkermanifestet" av Johan Eklöf.
Bild: LindeKultur

Örebro Senioruniversitet fortsätter med läsecirkel i Lindesberg, Örebro Senioruniversitet bjuder för tredje terminen i rad in till läsecirkel i facklitteratur i Lindesberg med samma upplägg som tidigare terminer. Deltagarna diskuterar en bok per tillfälle.

Inriktningen är facklitteratur såsom historia, biografier, klimat, miljö och andra aktuella nutidsfrågor – och deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker.

Örebro Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer. Nytt program presenteras terminsvis. Föreningen drivs under mottot “för seniorer, av seniorer”. Programutbudet har fokus på begreppet bildning – utan krav på förkunskaper. Första anmälningsdag till cirklar vårterminen 2023 är måndag 19 december.

Studiecirkel som ger nya kunskaper och insikter

Örebro Senioruniversitets studiecirkel Facklitteratur har hållits i Lindesberg under de senaste två terminerna med ett 10-tal deltagare vid varje cirkel. Deltagarna samlas fyra gånger per termin kring olika böcker och diskuterar deras innehåll. Deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker – utom den första som cirkeldeltagarna ska ha läst inför det första mötet.

Höstterminen 2022 läste och diskuterade deltagarna dessa böcker: ”Sidenvägarna – en ny världshistoria” av Peter Frankopan; ”Ord och handling – ett liv i diplomatins tjänst” av Jan Eliasson; ”Girig-Sverige – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika” av Andreas Cervenka; ”Mörkermanifestet – om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm” av Johan Eklöf.

”Det är böcker som jag aldrig annars skulle ha läst, diskuterat och reflekterat över – vilket ger nya kunskaper och insikter”, enlig en av deltagare.

Studiecirkel facklitteratur i Lindesberg vårterminen 2023

Vårterminens första bok blir ”Neandertalmänniskan – på spaning efter försvunna gener” av Svante Pääbo – en bok som valts av deltagarna i höstterminens läsecirkel.

Med den världsberömda genetikern och nobelpristagaren Svante Pääbos forskning har historien om människans ursprung skrivits om från grunden. I Neandertalmänniskan tar Svante Pääbo med läsaren på en spännande resa på jakt efter urgammalt DNA. Från undersökningar av fornegyptiska mumier i Uppsala till ett internationellt forskningsprojekt där författarens team lyckats rekonstruera neandertalarnas arvsmassa. Resultatet visar att neandertalarna, innan de dog ut för ungefär 30.000 år sedan, fick barn med våra förfäder. Svante Pääbo berättar inte bara om sina fascinerande forskningsresultat utan skildrar även forskningens mänskliga dimensioner – hur samarbete och konkurrens kan leda till nya insikter men också till felsteg och motgångar.

Studiecirkel i Lindesberg: Facklitteratur

  • När: Måndagar kl 10-12 – 23 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj.
  • Lokal: Blombergska gården, Kungsgatan 48, Lindesberg.
  • Kostnad: 200 kr per läsecirkel + kostnad för böcker + medlemsavgift i Senioruniversitetet 300 kr per år som bland annat ger tillträde till kostnadsfria föreläsningar i Örebro.
  • Första anmälningsdag måndag 19 december via denna länk: folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login