Örebroarnas to-do-topplista

By on 3 september, 2022
Arkivbild

Örebroarnas to-do-topplista för klimatet, invånarna i Örebro län är mest intresserade i Sverige av att bli mer självförsörjande genom odling och andra åtgärder. De ligger även högre än genomsnittet gällande att investera i solpaneler och skaffa elbil.

Vattenfalls Solindex 2022 visar att elbehovet under ett år för alla villor i Karlskoga, Degerfors och Kumla hade täckts om alla småhus i länet hade haft solceller.

Vattenfalls Solindex, som genomförs för femte året i rad, visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus runt om i Sverige hade solpaneler. Årets kartläggning visar att 356 miljoner kWh solenergi hade kunnat produceras i Örebro län under 2021. Det skulle räcka för att förse alla småhus i Karlskoga, Degerfors och Kumla med energi för ett helt år.

Vattenfall har även tagit hjälp av en psykolog för att genom en Sifo-undersökning fråga länsborna om hur de ser på att fatta långsiktiga beslut som kan gynna klimatet och ekonomin men som inte ger omedelbar effekt. Resultatet visar att 52 procent av invånarna önskar att de hade lättare att fatta sådana beslut.

– Vår hjärna prioriterar kortsiktighet eftersom det historiskt har hjälpt vår överlevnad. Hjärnan är snabb men inte alltid korrekt. I dag är långsiktiga beslut om klimatet också livsviktiga. Är man medveten om dessa mekanismer blir det troligen lättare att fatta beslut som inte ger omedelbart märkbar effekt, säger David Waskuri, leg psykolog på Sveapsykologerna.

63 procent av befolkningen i Örebro län säger att de vill satsa på solceller för att bli mer självförsörjande på el. Och 46 procent – störst andel i Sverige – säger att de skulle vilja bli mer självförsörjande genom att exempelvis odla egna grönsaker. Det är betydligt fler än i Sverige i övrigt (37 procent).

 

– Folk i Örebro län tycks verkligen intresserade av självförsörjning. Solceller är förstås ett bra sätt att åstadkomma det. Installation av solceller är tämligen enkelt i dag och kan med dagens elpriser även ge snabb positiv effekt på privatekonomin. När det gäller solceller är dock trycket hårt på leverantörerna just nu och väntetiden kan bli längre än vanligt, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Hur känner du inför att fatta beslut som inte ger omedelbar positiv effekt på din privatekonomi men samtidigt kan vara positiva för klimatet och/eller din egen ekonomi på längre sikt? 

  Totalt Örebro län
Jag blir stressad av att tänka på det och avstår därför ofta 6% 6%
Jag önskar att jag enklare kunde göra sådana förändringar 48% 52%
Jag tycker inte det är svårt 37% 32%
Jag tror inte att det verkligen fungerar positivt för klimatet 10% 11%
Jag är för otålig och vill ha ekonomisk vinning här och nu 4% 6%
Tveksam, vet ej 7% 8%

….

Vilka av följande saker skulle du vilja genomföra om du hade möjlighet? (Flervalsfråga)

Åtgärder Totalt Örebro län
Skaffa en elbil 49% 53%
Investera i solpaneler på mitt hus/bli mer självförsörjande

på el

57% 63%
Byta till ett elavtal med bara fossilfri el 22% 21%
Bara resa kollektivt, gå eller cykla (exempelvis till jobbet

eller skolan)

24% 27%
Byta kost för att minska klimatpåverkan (till exempel äta

mindre kött)

25% 25%
Flytta för att komma närmare mitt jobb eller skola och

minska pendlingsavståndet

9% 9%
Avstå från flygresor 20% 18%
Bli mer självförsörjande (till exempel odla egna grönsaker) 37% 46%
Annat 5% 5%
Tveksam, vet ej 8% 7%

…. 

Topplista – Länen med bäst förutsättningar för solenergi

  Indexsiffra 2021 Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020 Globalstrålning kWh/m2 2021
Riket 1091,2 1 076,0 1 122,1 977
1. Västra Götaland 185,5 175,4 176,2 988,0
2. Skåne 152,8 152,2 143,0 1015,1
3. Stockholm 152,5 142,6 146,8 1018,4
4. Östergötland 52,9 49,2 49,7 1042,6
5. Halland 49,8 45,6 46,0 1033,8

 

6. Jönköping 46,1 42,1 42,4 991,8
7. Kalmar 39,8 37,3 37,6 1081,6
8. Dalarna 39,0 34,8 37,5 877,0
9. Gävleborg 37,9 32,8 35,1 947,3
10. Värmland 37,3 34,3 34,3 923,0
11. Uppsala 36,8 34,7 34,5 958,9
12. Örebro 35,7 33,0 33,9 983,7
13. Södermanland 32,4 31,7 30,1 980,8
14. Västernorrland 29,9 27,6 27,7 886,7
15 Västerbotten 28,2 26,8 25,2 824,0
16. Västmanland 28,1 26,4 26,4 948,1
17. Kronoberg 28,0 25,9 26,3 986,9
18. Norrbotten 27,2 36,2 24,9 777,2
19. Blekinge 26,1 27,3 25,3 1115,7
20. Jämtland 17,2 15,5 15,3 848,7
21. Gotland 9,9 9,5 9,5 1043,4

Örebro län
Örebronyheter

Källa Vattenfall

You must be logged in to post a comment Login