ÖrebroBostäders nya renoveringsstrategi

By on 29 mars, 2021

På ÖrebroBostäders styrelsemöte i mars beslutades om en ny renoveringsstrategi för ÖrebroBostäders bestånd. Grunden för den nya strategin är uppdraget, som ett allmännyttigt bostadsbolag, att erbjuda olika typer av bostäder med varierade hyresnivåer som möter örebroarnas olika behov och önskemål.

Många hyresgäster efterfrågar att antalet omfattande renoveringar ska minskas, till förmån för fler renoveringar av ett enklare slag, och på så sätt även hitta en mer varierad hyresnivå i beståndet.

Den beslutade renoveringsstrategin ska främja en variation av bostäder där det i fler renoveringsprojekt görs mindre omfattande insatser. Den ska också säkerställa en fortsatt hög renoveringstakt, samtidigt som renoveringarna ska bära sig ekonomiskt. I kommande renoveringar sätts ett större fokus på balansen mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt tekniska aspekter för att på så sätt bidra till ett hållbart Örebro. Hållbarhetskalkyler blir därför ett viktigt komplement till de traditionella ekonomiska kalkylerna i renoveringsprojekten.

ÖrebroBostäders styrelse har beslutat om att anta den nya renoveringsstrategin med fyra renoveringsnivåer: standardrenovering, helrenovering, stamrenovering samt underhåll. De olika nivåerna hyressätts utifrån bruksvärdessystemet och i vissa delar används ÖrebroBostäders etablerade rabattstegar.

-Styrelsen har efterfrågat större variation i ÖrebroBostäders renoveringsprogram. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att börja arbeta med fyra olika renoveringsnivåer. Det kommer att ge fler hyresgäster chansen att bo kvar i sin stadsdel efter en renovering, säger Camilla Andersson.

– Vi har lyssnat på våra hyresgäster och därför känns det tillfredsställande att nu kunna sjösätta den av styrelsen antagna renoveringsstrategin. Vi är övertygade om att den nya strategin långsiktigt kommer att gynna både våra hyresgäster, oss som företag och även bidra till en hållbar stad, säger Ulf Rohlén.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login