Över 5 miljoner barn riskerar att drabbas av svält

By on 4 juli, 2021

Rädda Barnen efterlyser omedelbara åtgärder för att förhindra att hundratusentals barn dör av hunger.

Rädda Barnen uppskattar att 5,7 miljoner barn under fem år befinner sig på randen till svält. Ytterligare 13 miljoner barn under 18 år upplever akut hunger.

Sedan pandemin startade ser vi en kraftig tillbakagång i utvecklingen. För första gången på decennier är fler barn undernärda och får för lite att äta, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

En dödlig kombination av det som benämns som de tre C:na (covid-19, conflict, climate change) har drivit hunger och undernäring till rekordhöga nivåer.

De länder som är hårdast drabbade är :Afghanistan, Burkina Faso, Kongo, Etiopien, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien, Venezuela och Jemen.

I Syrien har ökningen varit störst. Mellan 2019 och slutet av 2020, steg hungernivån med 56 procent. Två av tre personer behöver nu hjälp med att få mat för dagen.

Hasna *, 23, är mamma och internflykting i Syrien, sedan hon tvingades fly från sitt hem i nordöstra delen av landet. Hon och hennes 18 månader gamla son Majad * är båda undernärda. Såhär beskriver hon situationen:

”Ibland, när jag ammar min son, räcker inte mjölken. Jag ger honom därför lite ris eller bulgur. Det finns inget annat jag kan mata honom med. ”

”När jag började se att hans hälsa blev dålig, gick jag till sjukvårdspersonalen som finns i flyktinglägret. De mätte hans arm och sa att han led av undernäring. De mätte också min arm och sa att jag var undernärd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gick bara tillbaka till tältet och började gråta. ”

– Faktorer som stormar, översvämningar, torka, krig och pandemi, har gett en negativ påverkan på skördar, boskap, livsmedelspriser och människors försörjning. Men i dagens värld, där det finns tillräckligt med mat för alla om vi fördelar det rättvist, är det fruktansvärt att miljoner människor befinner sig i undernäring och svält. Vi har möjlighet att rädda många av dessa barn och deras familjer, men vi måste agera nu, fortsätter Cecilia Chatterjee-Martinsen.

För att förhindra att katastrofen utvecklas ytterligare, har Rädda Barnen startat den största insamlingen i Rädda Barnens historia. Målet att samla in 130 miljoner dollar (1,1 miljarder SEK) under de kommande månaderna.

I alla kriser så även i denna, är barn alltid de mest utsatta. Utan näringsrik mat kan barn inte utvecklas som de ska. De löper en högre risk för akut undernäring, som kan leda till dödsfall eller oåterkalleliga skador på barns fysiska och kognitiva utveckling.

Rädda Barnen uppmanar nu regeringar världen över att finansiera insatser för att minska näringsbristen hos barn, samt finansiera behandling av akut undernäring.

– Men för att verkligen stoppa den globala hungerkrisen, behöver det internationella samfundet ta itu med de grundläggande orsakerna till matbristen. Att mildra de värsta effekterna av Covid-19 är bara en del av lösningen. Endast genom att sätta stopp för dödliga konflikter, minska klimatförändringars påverkan och bygga mer motståndskraftiga samhällen, kommer vi att kunna säkerställa att det blir en positiv utveckling igen, avlutar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login