Positiva samtal mellan polis och fotbollsorganisationer

By on 3 september, 2019
Fotograf: Karl-Johan Sandberg

Flera viktiga steg mot säkrare idrottsarrangemang har tagits under sommaren. Överenskommelser har gjorts om att bland annat fortsätta arbetet med att minska förekomsten av pyroteknik samt att polisen ökar fokus på att lagföra de som begår brott.

 – De samtal vi har fört under sommaren visar tydligt att vi har mer gemensamt än sådant som skiljer oss åt, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm och nationellt ansvarig för polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet.

Polismyndigheten har sedan i våras bland annat träffat ordföranden i Svenska Fotbollförbundet, SVFF, Karl-Erik Nilsson och ordföranden i Svensk Elitfotboll Lars-Christer Olsson, för att på en strategisk nivå diskutera samarbetet. Samtalen har varit konstruktiva och förts i en god anda och parterna är överens om följande inriktning:

  • Mycket har blivit bättre de senaste åren, till exempel har förekomsten av våld och rasism på arenorna minskat märkbart.
  • Användningen av pyroteknik är ett kvarvarande problem och den trenden måste vändas.
  • Polismyndigheten kommer fortsatt använda sig av villkorstrappan samtidigt som en stärkt dialog och ökat samarbete sker med arrangörer och klubbar på olika nivåer nationellt, regionalt och lokalt.
  • Det gemensamma målet är trygga, säkra och välkomnande arrangemang och att pyroteknik inte ska förekomma på arenorna.
  • Vi strävar mot ökad enhetlighet och samsyn inom respektive organisation och mellan organisationerna.
  • Ett ökat fokus ska riktas mot tongivande kriminella personer i supportermiljöerna med syfte att dessa ska lagföras för de brott de begår.

– Jag är glad över att vi har kommit överens om detta och jag ser positivt på vårt fortsatta samarbete med SVFF och Svensk Elitfotboll, säger polismästare Michael Fetz.

Sport | Fotboll
Örebronyheter

Källa: Polisen.se

You must be logged in to post a comment Login