Raymond och Andrea tilldelas Oskar Sillén-priset

By on 19 december, 2022
Andrea Geissinger och Raymond Ndikumana deltog via länk från Stanford Univeristy, respektive Univeristy of Rwanda, för att ta emot Oskar Sillén-priset 2022.
Bild: FEI Företagsekonomiska Institutet

Örebroforskarna Raymond Ndikumana och Andrea Geissinger tilldelas Oskar Sillén-priset 2022, nu har vinnarna av årets Oskar Sillén-pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi offentliggjorts.

Årets pris går till Raymond Ndikumana och Andrea Geissinger, som båda disputerat vid Örebro universitet.

– Andrea och Raymond är värdiga vinnare till den 19:e upplagan av Oskar Silléns pris och stipendium, säger Leif Persson, ordförande i Föreningen FEI.

Oskar Sillén-priset delas ut av FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet till minne av Oskar Sillén, som var en pionjär inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning samt ordförande i FEI 1917–1920.

En av årets två vinnare är Raymond Ndikumana som med sin avhandling “Enabling Perceptions of Management Controls: Evidence from International Development Programs” har studerat effekterna av ledningskontroller inom internationella utvecklingsprogram.

– Att vinna Oskar Sillén-priset är ett stolt ögonblick för mig som individ, men också en stor representation för mitt land Rwanda, för University of Rwanda och för Örebro universitet. Jag vill tacka min familj som gjorde uppoffringar och stöttade mig, samt samarbetet mellan Sverige och Rwanda som möjliggjorde min forskarutbildning, säger Raymond Ndikumana.

Han arbetar numera som biträdande rektor för strategisk planering och administration vid Universitetet i Rwanda. Han har hand om University of Rwanda-Sweden Programme som stödjer universitetet genom forskning, ökad utbildning och institutionell utveckling.

– En del av prispengarna kommer att gå till att stödja fältarbetare i Afrika för en studie jag arbetar med tillsammans med en annan forskare från Örebro universitet. Resterande belopp kommer gå till att stödja en mindre projektutvecklingsgrupp.

Årets andra vinnare är Andrea Geissinger som med sin avhandling ”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions” har studerat olika aspekter av och samverkan mellan delningsekonomi, plattformar och institutioner.

– Det känns fantastiskt. Jag är tacksam över att juryn uppskattar min avhandling och det arbete jag har lagt ner. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till min handledare, mina kollegor och andra forskare som har hjälpt mig med olika perspektiv och bidragit till min forskning, säger Andrea Geissinger.

Andrea är för närvarande forskare vid Stanford University i Kalifornien, där hon forskar om den digitala teknikens inverkan på organisationer och samhället.

– En del av stipendiet kommer förmodligen gå till att besöka fler internationella konferenser där jag kan engagera mig och fortsätta bidra till forskning, säger Andrea Geissinger.

Prisbeloppet uppgår till 30 000 kr. Stipendiet delades ut på en prisceremoni den 14 december i Stockholm.

– Vi gratulerar och riktar ett stort tack till både Andrea och Raymond, som hade möjlighet att närvara på ceremonin via länk för att ta emot priset och presentera sina avhandlingar. Vi vill även tacka juryn för deras omfattande arbete med att utvärdera samtliga avhandlingar som lagts fram under året, säger Leif Persson på Föreningen FEI.

Juryn bestod av:

  • Flemming Poulfelt, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordf.)
  • Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm
  • Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet, Lunds universitet
  • Virpi Havila, Uppsala universitet

Juryns motiveringar lyder:

”Andrea Geissingers avhandling ”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions” bidrar till att skapa ny förståelse av delningsekonomi som ett alternativt sätt att organisera marknader. Hennes avhandling är både ambitiös och kreativ, med totalt nio olika artiklar där delningsekonomi och digitala plattformar diskuteras från tre olika perspektiv. En av avhandlingens styrkor är just valet att studera fenomenet från flera olika perspektiv och genom flera olika typer av studier. Sammantaget bidrar avhandlingen till att ge tankeväckande och nya insikter såväl om komplexiteten i organisering i form av delningsekonomi som organisering på samhällsnivån i tider av turbulens.”

….

”Raymond Ndikumanas avhandling “Enabling Perceptions of Management Controls: Evidence from International Development Programs” är en ytterst väl genomförd studie av effekten av ekonomistyrningssystem i internationella utvecklingsprojekt. I avhandlingen studeras ur ett mikro-perspektiv hur tillit och tilltro till institutioner påverkar perceptionen av kontrollsystem och upplevd prestation. Avhandlingen är i alla delar välmotiverad. Den bygger på en omfattande litteraturstudie som används väl för att formulera hypoteser. Den empiriska studien, i vilken hypoteserna testas, är ambitiös och omsorgsfullt genomförd och författaren gör en omfattande analys och återkoppling av resultaten. Sammantaget bidrar avhandlingen med flera intressanta resultat som delvis motsäger och utvecklar tidigare kunskap inom området.”

Örebro
Örebronyheter

Källa FEI Företagsekonomiska Institutet

You must be logged in to post a comment Login